Сигнал от граждани относно идеята за превръщане на част от ул. "Христо Г. Данов" в пешеходна зона:

Във връзка с желанието на район "Централен" в Пловдив да превърне в пешеходна зона част от улица "Христо Г. Данов“ в отсечката от ул. "Бетовен“ до бул. "Руски“, Ви изпращаме гледната точка на живущите и работещите на ул. "Христо Г. Данов“ и съседните ул. "Съгласие“, ул. "Александър Екзарх“, ул. "Никола Генадиев“, ул. "Цанко Церковски“, ул. "Антим I“, ул. Капитан Бураго“, ул. "Кирил и Методий“.

Ние сме категорично против тази част от ул. "Христо Г. Данов“ да бъде пешеходна зона, като сме написали няколко възражения, в които сме се аргументирали обстойно, както и са събрани и внесени над 200 подписа от живущи и работещи в района.

Тези възражения и подписи сме изпратили по надлежен ред към всички институции, а именно: към кмета на Пловдив, към кмета на район "Централен", към областния управител на Пловдив, към Общински съвет, към омбудсмана на България и към ДАНС.

С Уважение:

Христо Илиевски и група граждани