Дияна Ковачева иска засегнатите потребители да бъдат компенсирани

Омбудсманът Диана Ковачева сезира министъра на енергетиката Румен Радев и председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов заради постъпилите в институцията вече над 200 жалби от битови клиенти на "Топлофикация София" ЕАД, живущи в жк. "Бъкстон", които недоволстват, че от 12 юни т.г. без предварително уведомление са останали без топла вода близо месец – до 7 юли 2023 г. Тази информация разпространиха от пресцентъра на обудсмана.

Припомняме, че проф. Ковачева изпрати писмо до шефа на столичната топлофикация Александър Александров още на 21 юни т.г., в което го призова да извърши собствена проверка и да компенсира засегнатите потребители от кв. "Бъкстон“ заради липсата на предварително уведомление за продължителното планово спиране на горещо битово водоснабдяване.

Тогава само за ден в институцията бяха постъпили над 100 жалби, в които възмутени граждани сигнализираха омбудсмана, че при запитвания на клиентския телефон на дружеството им е било съобщено, че информация за предстоящия продължителен ремонт е публикувана на сайта на 28 май 2023 г., с което според предприятието е спазен 15-дненият срок, посочен в чл. 5, т. 18 от Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от "Топлофикация София“ ЕАД на клиенти в град София (ОУ).

В последващ отговор обаче дружеството информира Диана Ковачева, че за извършваните ремонтни дейности клиентите са били уведомени с публикуване на съобщение на сайта на дружеството в нормативно определения срок – 28 май 2023 г. Редът обаче е информирането да става писмено или чрез средствата за масово осведомяване, каквото дружеството не е направило.

"Няма данни "Топлофикация София“ ЕАД да е изплатило или да предвижда изплащането на неустойки за липсата на предварително уведомление за продължителното прекъсване на топлоснабдяването в района“, пише омбудсманът в новото писмо.

Затова настоява отговорните органи по компетентност да извършат задълбочена проверка дали столичната топлофикация е изпълнила задължението си – да уведоми 15 дни предварително клиентите си от кв. "Бъкстон“ за планираното спиране на топлоподаването в периода 12 юни 2023 г. – 7 юли 2023 г.

"По принцип е налице техническа възможност администраторът на интернет страница да поставя дати на текстовете, които не съответстват на действителния момент на публикуването им. Битовият клиент на "Топлофикация София“ от своя страна няма възможност да докаже, че не е бил своевременно уведомен за планирано спиране на топлоподаването и съответно е лишен от възможността да защити правото си на информация и да получи неустойка“, посочва Диана Ковачева.

В допълнения тя настоява КЕВР да предприеме необходимите действия за изменение на чл. 5, т. 18 от Общите условия, така че да отпадне възможността уведомлението на битовите клиенти да се извършва само чрез публикация на сайта на "Топлофикация София“ ЕАД.

"Категорично е мнението ми, че в описания случай в жк "Бъкстон“ следва да бъде приложен чл. 38, ал. 1 от Общите условия, така че "Топлофикация София“ ЕАД да заплати на засегнатите битови клиенти неустойка в размер на стойността на недоставената топлинна енергия за периода на спиране на топлоподаването“, подчертава общественият защитник.