По повод полемиката за оградата на Небет тепе публикуваме коментар за Plovdiv24.bg от кмета Костадин Димитров:

"Трябва да е ясно, че проектът е наследен от Костадин Димитров. Ние довършваме този проект и за нас най-важното е да запазим наследството. Няколко пъти с ръководителя на проекта Таня Петкова се качваме на Небет тепе. Виждаме, че там има още дейности, докато Източната порта почти е готова.

Относно оградата - още в началото по моя инициатива започнахме комуникация с Министерство на културата, защото за обекта има два документа - в първоначалния проект има ограда, а после има становище, че не е добре да има ограда. Тези два документа си противоречат. Затова поканих директора на НИНКН арх. Петър Петров на терен и преди 3 седмици отидохме заедно на място. Сега чакаме инструкции какво да предприемем.

Съществува опасност бюджетът на Пловдив да бъде ощетен с 5 милиона, ако проектът не е направен по правилата. Но НИНКН трябва ясно да каже да има или да няма ограда, защото ние трябва да информираме навреме строителя какво да прави. 

И още нещо важно - до края на 2023 г. финансирането е от проекта. От началото на 2024 г. е от бюджета на Пловдив, т.е. това са парите на хората".