Оградата на Небет тепе е незаконна - това пише в становище на МК и НИНКН в отговор на въпрос по Закона за достъп до обществена информация. Ето какво съобщи общественикът Павел Начев: 

"На 26.03.2024, с арх. Петкана Бакалова входирахме заявление за достъп до обществена информация до Министерство на културата и до НИНКН и днес (4.04.2024 г.) получихме официален отговор.

В становището относно проекта ясно е посочено, че Министерство на културата съгласува проекта за Небет тепе с изричното уточнение, че това става съгласно бележките в констативната част, а там пише:

"Заданието не поставя изискване към проекта за изграждане на ограда. Оградата създава друг образ и начин на функциониране на комплекса, като ограничава достъпа. Включването й в проектната документация на този етап е недопустимо."

"Недопустимо" е точната дума, а по-нататък становището изрично адресира основно изтъкваната официална причина, за изграждането й: "За нуждите на охрана на обекта е допустимо изграждането на видеонаблюдение."

Датата е 23.02.2022!

Това означава, че община Пловдив от повече от две години официално е наясно, че специално оградата около Небет тепе не е съгласувана от Министерство и от НИНКН, но въпреки това изграждането й върви с пълни сили.

Изглежда, че са похарчени публични средства за несъгласуван, както е по закон, строеж. Много отговори трябват от компетентните институции, а новото ръководство на общината пък се надяваме възможно най-скоро да замрази изграждането и да започне демонтирането на незаконната ограда, с надеждата, че целият налят бетон за изграждането й не е нанесъл непоправими щети."