Екипи на "Градини и паркове" започнаха премахването на дървесна  растителност на Небет тепе. Това е заложено в проекта на общината "По крепостните стени на Филипопол", информира репортер на Агенция "Фокус".

В рамките на проекта ландшафтният архитект Станимир Шаламанов е обследвал  всички дървета. Представил е експертна оценка и конкретни предписания.  Въз основа на това кметът на район "Централен" е издал заповеди за премахването им, които "Градини и паркове изпълняват".

Предвидени за отстраняване са бели акации със суховършие и деформирани стъбла, опасно наклонени китайски мехурници, туи, японски софори, издънкови копривки, джанки и други плодни дървета. Много от тях са саморасли и не се ли премахнат навреме, има риск кореновата им система да подкопае многовековните зидове на крепостната стена.

От общината се надяват гражданите да проявят разбиране за неотложните санитарни дейности, свързани с развитието на Небет тепе като обект с много по-голям туристически потенциал в сравнение с досега.   

Проектът "По крепостните стени на Филипопол", в който освен Небет тепе и подходите към него е включена и Източната порта, се финансира по оперативна програма "Региони в растеж", като общата му стойност е около 8 млн. лв., 6 милиона от които е безвъзмездното финансиране от европейските фондове.