Общинският съветник от групата на "Браво, Пловдив“ Борислав Инчев отправи питане към кмета на Община Пловдив Костадин Димитров на днешната сесия на Общинския съвет. Въпросите му бяха във връзка с предприемане на мерки за ограничаване скоростта на движение по улиците на Пловдив и поставяне на стационарни камери за измерване на скоростта.

Питането на общинския съветник е във връзка с тежките пътни инциденти в Пловдив, като последният от тях бе на 13 май, когато двама души починаха на бул. "Руски“.

"Публично известно е, че има улици и булеварди в Пловдив, по които се шофира с много висока, несъобразена и неразрешена скорост. И това в по-голямата част от случаите се случва в тъмните часове на денонощието, когато няма толкова интензивно движение по улиците. Това обаче е и времето когато няма камери, които да измерват скоростта на движение на автомобилите. 

От публично достъпна информация знам, че за град Пловдив има предоставени само 4 броя мобилни камери за измерване на скоростта, но стационарни такива няма. Очевидно е, че на първо място тези камери като бройка са недостатъчни за град като Пловдив, но по-големият проблем е, че те не работят през цялото денонощие или поне през по-голямата част от него. Доколкото успях да събера като информация това е, поради факта, че няма достатъчно служители, които да работят с тях“, казва Борислав Инчев в позицията си при питането. Той изтъква, че Пловдив е на челно място не само по брой на извършени пътно-транспортни произшествия, но и по такива с отнети човешки животи и с много ранени пешеходци и пътници. 

"Мисля, че е дошло времето, в което ние като общински съветници в Общински съвет Пловдив и съответно Вие като кмет на град Пловдив, да предприемем решителни мерки, с които драстично да ограничим проявите на извършване на нарушения свързани с несъобразена скорост. От мои наблюдение, както и от разговори със специалисти знам, че там където има разположени камери за измерване на скоростта на движение или има поставени съответните табла, на които се показва скоростта на движение на автомобилите, ограниченията на скоростта се спазват наистина“, заяви Инчев.

Той смята, че за да има сериозен ефект спазването на ограничението на скоростта, трябва да бъдат разположени стационарни камери, които да мерят скоростта и съответно да се налагат и съответните глоби. 

Поставените въпроси от Борислав Инчев към кмета са:

1)Разполагате ли Вие като кмет или общинската администрация с официална информация колко мобилни камери са на разположение на територията на ОД - МВР Пловдив и по-специално за град Пловдив? Ако нямате такава информация може ли да отправите официално питане до директора на ОД - МВР Пловдив?

2)Може ли да изискате също така и информация дали е предвидено на ОД - МВР Пловдив да бъде предоставена или предоставени стационарни камери за измерване на скоростта? В едно от последните Ви изказвания заявихте, че сте провел разговор със зам.-министъра на МВР за предоставянето на 5 броя мобилни камери за скорост. Видно от Профила на купувача на МВР - тече процедура за закупуването на общо 83 камери – стационарни и мобилни. Може ли да очакваме по-голям брой от тези устройства за измерване на скоростта и имате ли анализ къде биха били най-подходящи да бъдат монтирани те? 

3)Може ли да отправите питане и дали се предвижда, сега наличните мобилни камери за измерване на скоростта, да работят и в тъмните часове от денонощието и ако отговорът е, че се предвижда, да се предостави информация и за часовите диапазони, в които ще работят? Също така имате ли информация в рамките на Община Пловдив дали има монтирани камери, които измерват скорост, но не са сертифицирани към МВР и те не могат да налагат глоби и санкции? Ако има такива камери – може ли да се вържат към системата на "Пътна полиция"? 

4)Имате ли готовност да внесете в Общински съвет – Пловдив предложение за закупуване от страна на Община Пловдив на стационарни камери за измерване на скоростта, които камери да бъдат дарени на Министерство на вътрешните работи, респективно да бъдат за нуждите на ОДМВР Пловдив и по-специално да бъдат разположени в град Пловдив?

5)Имате ли готовност да внесете в Общински съвет – Пловдив и предложение за осигуряване на допълнителни средства от бюджета на Община Пловдив, с които да се проектират и изградят повдигнати пешеходни пътеки, да се закупят, монтират и въведат в експлоатация съответните табла, на които се показва скоростта на движение на автомобилите?

6)Имате ли готовност в рамките на няколко месеца да внесете доклад в Общински съвет – Пловдив относно изпълнението на Генералния план за организация на движението в Пловдив и съответно и да внесете доклад за необходимостта от изграждане на повдигнати пешеходни пътеки и на изкуствени неравности тип "легнал полицай“?

7) Разговаряли ли сте с неправителствени и професионални организации, с които да се направят съвместни инициативи за повишаването на пътната безопасност в Пловдив?