"Има вероятност някои по-малки банки да се консолидират", е заявила Джанет Йелън, министър на финансите на САЩ в интервю за CNBC.

Министърът на финансите също е допълнила, че очаква "да има проблеми“ в сектора на търговските недвижими имоти предвид променящия се подход към работата.

"Предвид цялостната среда в индустрията е вероятно някои по-малки банки да се консолидират. Има мотивация да видя известна консолидация и няма да ме изненада да видя част от това в бъдеще“.

Йелън е допълнила, че не би искала да види разнообразната банкова система застрашена от по-нататъшна консолидация, но е разбираемо предвид натиска върху печалбите, който някои банки изпитват.

Министърът на финансите също е аявила, че очаква "да има проблеми" в сектора на търговските недвижими имоти предвид променящия се подход към работата.

"Видяхме толкова голяма промяна в нагласите и поведението към отдалечената работа“, е допълнила Йелън. "И особено в среда на по-високи лихвени проценти. Мисля, че банките като цяло се подготвят за известно преструктуриране и предстоящи трудности.“

Йелън е добавила, че стрес тестовете на най-големите банки са показали, че имат достатъчно средства, за да се справят с всякакви сътресения.

"Нивото на капитал и ликвидност в банковата система е силно и въпреки че ще има известни сътресения, свързани с това, банките трябва да могат да се справят с напрежението.“