ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Лилия Христова, Община Варна: Не е нареждано родителите да не водят децата си на градина по един месец през лятото

Лилия Христова, Община Варна: Не е нареждано родителите да не водят децата си на градина по един месец през лятото

Лилия Христова, директор на Дирекция по образование и младежки дейности, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна.

5 Юли 2018 | 10:00 | Радио „Фокус“ – Варна

Лилия Христова, Община Варна: В три училища предстои да започне реконструкция по проекта за модернизация на образователната инфраструктура

Лилия Христова, Община Варна: В три училища предстои да започне реконструкция по проекта за модернизация на образователната инфраструктура

Фокус: Г-жо Христова, на какъв етап са дейностите по проекта за модернизация на образователната инфраструктура във Варна? Лилия Христова: Община Варна има подписан Административен договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на гр. Варна“. В три училища във Варна до месец и половина предстои да започне реконструкция по проекта за модернизация на образователната инфраструктура. 10 училища и детски градини са включени в проекта „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“ по Оперативна програма „Региони в растеж“. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 16 309 437 лева, а крайният срок за приключване на всички обекти е юни 2019 година. Първите три учебни заведения, в които ще започнат ремонтните дейности след приключване на тръжните процедури, са Първо основно училище, 7 СУ „Найден Геров“ и ОУ „Константин Арабаджиев“. По време на ремонтните дейности се предвижда учениците от Първо основно училище да бъдат преместени в СУ „П. Яворов“. След приключване на строително-монтажните работи ще започне и ремонт на СУ „П. Яворов“, като учениците ще бъдат преместени в ремонтираното Първо основно училище. Ръководствата на двете училища ще осигурят едносменен режим на обучение на учениците в първи клас, а за останалите възрасти се обсъждат варианти за двусменен режим. Второто училище, в което ще започнат строително-монтажни дейности, е 7 СУ „Найден Геров“. Предвижда се преместване на учениците в сградите на Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн, ОУ „Черноризец Храбър“, Първа езикова гимназия и IV EГ „Фредерик Жолио – Кюри“. Във връзка с ремонта на ОУ „Константин Арабаджиев“ се предвижда учениците да бъдат преместени от филиалната сграда в основната сграда на училището, като се запази едносменен режим и целодневната подготовка на учениците. Фокус: Как са избрани приемащите училища? Лилия Христова: Направихме оптималното разпределение приемащото училище да бъде възможно най-близо до района на ремонтираното. Извършено е оптимално разпределение на учениците, за да са близо, да се улесни придвижването им и да се спести неудобството на родителите. Поради големия брой на ученици в VII СУ „Найден Геров“ се налага разпределението им да бъде по възраст в четирите най-близки училища. Подготвителните групи за 5 и 6-годишните и децата от III и IV клас ще се обучават в ОУ „Черноризец Храбър“. Децата от I и II клас ще отидат в Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн. Уточнявам, че със съдействието на Регионалното управление на образованието във Варна бе взето решение в Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн да бъдат отделени достатъчно стаи за децата в I клас и те да се обучават само първа смяна. По искане на родителите ще се извърши обезопасяване на стълбищата с предпазни первази и парапети. Пред Община Варна е поставен въпросът за инфраструктурата в района около училището с цел гарантиране на безопасност при придвижване на децата. Ангажирали сме колегите от Дирекция „Инженерна инфраструктура. Учениците от V до VII клас ще бъдат преместени в Първа езикова гимназия, а учениците от VIII до XII клас ще бъдат преместени в IV EГ „Фредерик Жолио – Кюри“. Предвижда се всички ученици от VII СУ „Найден Геров“ да се обучават втора смяна в приемащите училища с изключение на децата от I и II клас. Фокус: А за останалите обекти по проекта? Лилия Христова: За следваща база на интервенция са предвидени останалите пет образователни институции, за които предстои изготвяне на инвестиционни проекти – ДГ “ Светулка, ДГ „Първи юни“, ДГ „Ян Бибиян“, филиал. За двете училища, спрямо началната дата за стартиране на ремонтните дейности, вариантите са – ОУ „Ст. Караджа“ в ОУ „Ангел Кънчев“, а в ОУ „Никола Вапцаров“ ремонтните дейности ще се извършват през лятната ваканция. За училище „Димчо Дебелянов“, за което има изготвен инвестиционен проект, към момента не може да се намери подходящо решение за преместване на децата. Ще се наложи стартирането на строителството да започне през лятната ваканция следващата година, за да не се наруши образователният процес. Марияна ВАЛЕНТИНОВА

19 Октомври 2017 | 07:00 | Радио „Фокус“ – Варна