ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Янка Такева, СБУ: Увеличението на учителските заплати от месец септември е знак, че предизборните обещания на управляващата партия ще се изпълнят до края на мандата

Янка Такева, СБУ: Увеличението на учителските заплати от месец септември е знак, че предизборните обещания на управляващата партия ще се изпълнят до края на мандата

Председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева в интервю за Агенция „Фокус“ за увеличението на учителските заплати.

12 Май 2017 | 14:00 | Агенция „Фокус“

Янка Такева, СБУ: Още през март 2017 г. Синдикатът на българските учители ще поиска актуализация на държавните образователни стандарти

Янка Такева, СБУ: Още през март 2017 г. Синдикатът на българските учители ще поиска актуализация на държавните образователни стандарти

Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители в интервю за Агенция „Фокус“ за равносметката на 2016 г. и плановете на ръководената от нея организация за 2017 г. Фокус: Г-жо Такева, каква беше 2016 г. за българските учители? Янка Такева: 2016 г. беше много вълнуваща година, защото в нея се подготвяше влизането в сила на новия Закон за училищното и предучилищното образование, което се случи от 1 август 2016-та година. За първи път в новото време се проведе традиционен учителски събор, който от 1938 г. не се е провеждал. Това е традиция в българското образование по време на Възраждането. Така че тя се възстанови. Дай Боже да продължава всяка година и на този събор да се прави отчет за всичко изпълнено и да се набележат новите тенденции за развитието на образованието. За първи път през тази година се отпускат най-много средства в размер на 223 млн. лв. за образованието в Закона за бюджета на Република България и от тях регламентирано 100 млн. лв. за увеличение на учителските заплати и 26 млн. лв. за увеличение на заплатите на непедагогическия персонал. През тази календарна и учебна 2016 и 2017 г. се създават и се развиха политики за квалификации на учителите по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, в която участват и социалните партньори, което е изключително важно и се случва за първи път в най-новата история на образованието. През 2016 г. се осъществиха и редица мероприятия, които лично проведе Синдикатът на българските учители. Това бяха мероприятия за въвеждането на наставничеството, за по-лесната адаптация на учители към училищната среда. Проведе се и най-мащабният молебен за живота, здравето и благоденствието на образователната система в България на Кръстова гора. Тази година ще я запомним с някои неща, които сега показват, че в основата на качественото образование стои доброто управление на учебните институти. Най-голямото предизвикателство пред образователната система в бъдеще е промяната на философията на делегираните бюджети, кадровото обезпечаване, свързано с добро управление и подготовката на бъдещите учители във висшите училища. Това стои в основата също на качественото образование. Безспорно бяха направени изключително много конференции, които са свързани с новите предизвикателства. Едно от тях е работата в мултикултурна среда. Второто предизвикателство в тази посока е обучението на децата мигранти, а третото е как ние учителските синдикати в балканските страни трябва да развием политиките за мир, разбирателство, добросъседство, защото виждаме, че сме свидетели на явление като тероризъм и война, което беше забравено от редица поколения. Така че наред с хубавите неща, имаме още по-предизвикателни, които стоят и чакат своя ред за следващата календарна година. Фокус: Тази година влезе в сила новият Закон за училищното и предучилищното образование, как се отрази той на българското училище? Янка Такева: Неговото отразяване ще дойде 2019-2020 г. Синдикатът на българските учители се подготвя за това особено от гледна точка на предизвикателствата и сме готови да направим след две години изменение и допълнение на закона. Фокус: Какво успяхте да извоювате от Синдиката на българските учители през 2016 г.? Янка Такева: Високото увеличение на бюджета за средното образование в бюджет 2017 , увеличението на работните заплати. През тази година много учители и директори получиха четвърта и пета квалификационна степен. Отчитаме и въвеждането на наставничеството. Подписването на колективния договор с много положителни клаузи никак не е малко. Всички знаят, че заслугата за 10-процентното увеличение на работните заплати на учителите и увеличението на заплатите в непедагогическия сектор е на Синдиката на българските учители. Фокус: Как оценявате факта, че за пръв път от 1990 г. насам образованието бе обявено за приоритет и бе финансово обезпечено, както и че оттук нататък парите не могат да бъдат намалявани? Янка Такева: Това е изключително важно от гледна точка на това, че Синдикатът на българските учители успя, настоява и депутатите приеха такава клауза в новия Закона за училищното образование в раздел „Финансиране на образованието“. Фокус: Какви бяха проблемите на дневен ред в сферата на образованието? Янка Такева: Проблемите бяха адаптиране на образователната система към въвеждането на новия Закон за предучилищно и училищно образование, който още отсега показа ,че има много дефицити и особено при разработването на държавните образователни стандарти. Синдикатът на българските учители още от март следващата година ще поиска актуализация на държавните образователни стандарти. Фокус: Какво си пожелавате за 2017 г. и какви цели си поставяте? Янка Такева: Пожелавам на всички много здраве, много професионални и лични успехи. Професионалният растеж преди всичко е свързан с личностно пожелание на колегията да бъде по-квалифицирана, с повече компетенции, да бъде повече мотивирана. Пожелавам си Министерство на образованието и науката да осигури кадрово обезпечаване и добри управленци в системата. Тя страда от недобро управление. Деница КИТАНОВА

2 Януари 2017 | 19:00 | Агенция „Фокус“