Съвременните предизвикателства пред сигурността пораждат необходимостта от многостранно сътрудничество и оценка в реално време на постоянно променящите се характеристики на оперативната среда. В това отношение ролята на Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR COE) е жизненоважна – той осигурява съществена подкрепа за усилията на НАТО в областта на подготовката, адаптирането и адекватното реагиране на възникващите заплахи и рискове.“ Това каза заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов днес, 5 април, на тържественото отбелязване на деветата годишнина от акредитацията на Центъра. В церемонията участва и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

"През годините развитието на Центъра беше забележително. Можем да се гордеем с вашите постижения и международно признатата ви роля на организация, прилагаща добри практики в областта на управлението на кризи и реагирането при бедствия“, посочи заместник-министър Запрянов. Той изтъкна нарастващия интерес към обученията и експертизата, които Центърът предоставя. "Оценявам разширяването на обхвата и фокуса във вашата дейност с разработването на новия пилотен курс по темите на когнитивната война, който още веднъж показа способността ви да сте адекватни на основните и възникващи въпроси за сигурността. Министерството на отбраната вярва в значимостта на този курс, особено във фокуса на усилията ни за противодействие на злонамереното чуждестранно влияние и дезинформацията“, заяви заместник-министърът на отбраната. "Благодаря ви, че ни карате да се гордеем, че имаме такава видима, високопоставена и значима организация на територията на България“, каза той.

 

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов изрази високата оценка на военното ръководство на Министерството на отбраната за професионализма и старанието на личния състав на Центъра. Той подчерта значението на тази структура в настоящата сложна среда на сигурност в регионален и световен мащаб за нарастването на способностите на Алианса да реагира на кризи със своята експертиза и обмен на информация и опит между съюзническите държави. "Считам, че в бъдеще Центърът трябва да се съсредоточи върху устойчивостта и нарастването на капацитета за противодействие на хибридните инструменти и методи, включително когнитивни, за да предостави ключов принос към целите на възпирането на НАТО“, подчерта началникът на отбраната.

През изминалите 9 години Центърът работи в тясно сътрудничество със Съюзното командване на НАТО по трансформацията (HQ SACT), Главната квартира на НАТО и страните-членки на Алианса. Организацията събира, анализира и разпространява информация и поуки от практиката в помощ на експерти и професионално ангажирани лица. В проекта, освен България, участват още Гърция, Полша, Румъния и Унгария. Идеята е опитът на съюзниците в НАТО да повишава осведомеността и квалификацията на работещите ведомства, ангажирани с реакция при кризи, бедствия и аварии.