Вицепремиерът и министър на външните работи Мария Габриел покани посланиците в България на прощална среща в Министерство на външните работи. Тя очерта подробно постигнатите конкретни резултати през последните десет месеца в областта на външната политика и благодари на ръководителите на дипломатически мисии за ползотворната съвместна работа, конструктивния диалог и подкрепата.

"Единство, взаимно уважение, прагматично сътрудничество и изпреварващи действия бяха водещи принципи в работата ми“, заяви вицепремиерът Габриел. Тя подчерта, че е работила активно за утвърждаване на България като разпознаваем, проактивен и надежден партньор в ЕС и НАТО. Конкретен пример за това е запазването на темата за подкрепата за Украйна високо в дневния ред на двете организации, демонстрирано включително от срещите на Мария Габриел с президента Володимир Зеленски и външния министър Дмитро Кулеба.

 "Работих за позиционирането на България като регионален лидер, подчертаващ стратегическата важност на Западните Балкани и Черноморския регион“, продължи Мария Габриел. Тя изтъкна важността на подобряването на свързаността в региона – инфраструктурна, енергийна, икономическа, дигитална, както и за сътрудничеството в областта на иновациите. "Добрата свързаност създава повече възможности", категорична бе Габриел.

Вицепремиерът подчерта и резултатите по отношение на влизането на България в Шенген с премахването на контрола по въздушните и морските граници, както и напредъка в подготовката за присъединяване на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Мария Габриел отдели също внимание на стратегическите партньорства с държави в и извън Европа. Тя припомни, че е задълбочила партньорствата със Съединените американски щати и Обединеното кралство. Примери са Втората сесия на Стратегическия диалог между България и САЩ и подписания важен Меморандум за разбирателство между България и САЩ за противодействие на чуждестранното манипулиране на информация. С Обединеното кралство е приета съвместна декларация за стратегическо партньорство, обхващащо ключови области като външна политика, политика за сигурност и отбрана, правосъдие и вътрешни работи, наука, иновации, образование. "Дадохме нов импулс на споразумението за стратегическо партньорство между България и Франция от 2008 г., като ще бъде актуализирана Пътната карта към него“, добави Габриел.

Внимание министър Габриел отдели и на полагане на основите за изграждане на нови партньорства и възобновяване на традиционни, което ще изиграе положителна роля за политическите, икономически и търговски отношения.

Вицепремиерът Мария Габриел благодари за провеждания редовен и конструктивен диалог с различни групи от посланици в България: групата на посланиците от ЕС, групата на посланиците на държави извън ЕС, посланиците на арабските държави и страните от Организацията за ислямско сътрудничество, групата на посланиците от Азия, групата на жените – посланици, както и тази на посланиците говорещи български език.

Габриел се спря също на свършената работа за утвърждаване на България като регионален иновационен център, както и за създаването на стратегически образ на страната, който да представи историята, традициите, културата и успехите на страната чрез концепцията за "Бранд България“.

Вицепремиерът подчерта още важността на първата по рода си Външнополитическа стратегия на България, чийто проект бе представен по-рано същия ден на пресконференция в Министерство на външните работи, като благодари специално на всички участващи в нейното разработване.

Не на последно място, Мария Габриел благодари специално на всички служители в дипломатическата служба за техния висок професионализъм и отдаденост на каузата достойно да защитават българския национален интерес.