През изминалите 10 месеца бяхме изправени пред забележителни изпитания, предизвикателства и успехи, които бяха посрещнати с професионализъм, отдаденост, морал и интегритет от екипа на Министерството на правосъдието. Изминалите 10 месеца показаха защо вече 145 години Министерството на правосъдието е символ и пазител на българската държавност. Това се казва в отчета на Атанас Славов за мандата му като министър на правосъдието.

И още: "Приетите промени в Конституцията на Република България са голяма стъпка, която страната ни направи към това да е европейска, демократична и правова държава. Измененията в основния закон бяха важна и дългоочаквана крачка към бъдещето и към утвърждаването на България като държава, в която човешкото достойнство и права са зачитани и защитавани от независимо правосъдие. Следващата огромна крачка, за да бъдат тези промени приведени и прецизирани на законово ниво, беше изработването на изцяло новия Закон за съдебната власт, който екипът на министерството изготви и който е публикуван за обществено обсъждане.

За първи път в историята на България пред Висшия съдебен съвет беше реализирана успешно процедура по освобождаване на главния прокурор.

Списъкът с изпълнените задачи и мерки през тези 10 месеца е много по-дълъг. Бяха изпълнени главните приоритети, заложени в приетата от Министерския съвет законодателна и управленска програма в сектор правосъдие, и стартираха много процеси по пътя към една по-справедлива и правова България.“