ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Янка Такева, СБУ: Дълбоко убедена съм, че новата учебна година ще бъде много по-успешна

Янка Такева, СБУ: Дълбоко убедена съм, че новата учебна година ще бъде много по-успешна

Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, в интервю за Агенция „Фокус“ във връзка с първия учебен ден.

16 Септември 2019 | 09:00 | Агенция „Фокус“

Янка Такева, СБУ: Правителството ще изпълни обещанието си до 2021 г. средната брутна работна заплата в средното образование да бъде 1500 лв.

Янка Такева, СБУ: Правителството ще изпълни обещанието си до 2021 г. средната брутна работна заплата в средното образование да бъде 1500 лв.

Председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева в интервю за Агенция „Фокус“ във връзка с увеличението на учителските заплати и предизвикателствата пред българските училища през предстоящата учебна година. Фокус: Г-жо Такева, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев съобщи, че от 2019 г. учителските заплати ще се увеличат с 20%. Той изрази и уверение, че ще изпълни обещанието си да ги вдигне двойно до края на мандата на правителството. Как ще се отрази това на българските учители в различните населени места? Янка Такева: Имаме подписан колективен трудов договор, където е фиксирано това увеличение с 20% от 1 януари 2019 г. Разбира се, че правителството на премиера Бойко Борисов ще изпълни обещанието си до 2021 г. средната брутна работна заплата в средното образование да бъде 1500 лв. Това ще се отрази благоприятно за кадровото обезпечаване на системата. Миналата година влязоха 3500 млади учители. А тази година поради увеличението на работните заплати, което е съществено – от 760 лв. минимална заплата през новата година ще стане 920 лв., очакваме поне още 3500 учители от университетите да влязат в българското училище и то не само в големите градове, но и в по-малките населени места. Защото кадровото обезпечаване на системата остава приоритет в образователната система. Фокус: Каква е ситуацията с учителите за предстоящата учебна година – има ли достатъчно кадри и при кои предмети се наблюдава най-голям дефицит? Янка Такева: Най-голям дефицит се наблюдава сред учителите по природо-математическите дисциплини, математика и информатика. Липсват също и учители по чуждоезиково обучение и по начална и предучилищна педагогика. Но от тази година имаме дефицит на учители по изобразително изкуство, по музика и по физкултура. Това е нещо ново за тази учебна година и затова много се надяваме специалистите - не само тези, които излизат от университета, но и тези, които са с педагогическа способност и работят в други сфери, да предпочетат образованието. Фокус: Използването на мобилни телефони в учебните часове е един от настоящите обществени дебати. Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ излезе с искане те да бъдат забранени. Министър Вълчев обаче обясни, че когато те се използват за целите на учебния процес, се наблюдават добри резултати. Каква е позицията на Синдикатът на българските учители, как може да бъде решен този проблем? Янка Такева: В Закона за образованието са забранени телефони, смартфони и таблети по време на учебните часове. Но когато те са необходими за индивидуална работа с учениците или по някакъв друг повод, разбира се, че се използват от учителите и учениците и това е много добър подход и много добра практика. Така че трябва да разделим въпроса на две – когато са необходими за учебния процес, ги използваме, а когато не са необходими, да стоят събрани в една кутия на катедрата и когато си тръгват учениците, отново да си ги взимат, така че да няма проблеми. Тоталната забрана в учебния процес на технологиите, с които разполагат учениците, е грешка. Така че да ме извинят колегите от КТ „Подкрепа“, които искат това. Трябва повече да се вслушват в учителите. Фокус: Ще бъде ли намалена тежестта на ученическите раници от този 15-и септември? Янка Такева: Не знам доколко ще бъде намалена, но се правят такива опити и се има желание въпросът да се реши. Но това не може да стане с вълшебна пръчка. Нещата могат да се решат само ако учениците са много добре подготвени в целодневната организация на работа, оставят си раничките в гардеробчетата и ги носят само понеделник и петък. Правят се много добри политики в тази посока. Фокус: Какви други предизвикателства се откриват пред българското образование през следващата учебна година? Янка Такева: Има няколко предизвикателства, които смятам, че Министерството на образованието и науката трябва да реши. Първото предизвикателство е това да разработи политика за усъвършенстване на организационно-педагогическата дейност в училищата. Имаме много работа в тази посока и смятам, че това трябва да бъде приоритет в работата на МОН и на Синдиката на българските учители. Защото е изключително важно организационно-педагогическата дейност да бъде усъвършенствана и съответно да се намерят най-оптималните механизми в управлението на учебно-възпитателния процес. Другото, което е изключително важно като втори приоритет, това е дигитализацията в образованието и финансирането за подобряване на материално-техническата и дидактическата база в училище с цел създаване на по-добри условия и подобряване на училищната среда. А средата е изключително важна при мотивацията за работа на учителите и учениците. Третият основен и важен проблем е квалификацията на учителите, която да подпомага изпълнението на политиките за подобряване на организационно-педагогическата дейност. Тя ще подпомогне и подобряването на политиките за повишаване качеството на учебно-възпитателния процес чрез подобряване компетенциите на учителите във всички посоки, свързани с новите изисквания и предизвикателства пред образователната система. Четвъртото и изключително важно предизвикателство пред образователната система е развиването на политики за задържането на децата в училище, особено от рисковите групи семейства. Следващият основен проблем е свързан с подобряване на контрола и финансирането в образователната система – това, за което стана въпрос, не само за увеличаване на работните заплати, но и увеличаване на единния разходен стандарт за обезпечаване издръжката на учебните заведения. Всички субекти в образователната система трябва да работят за това повишаване статуса и авторитета на учителя и на образователните институции с цел по-добра предпоставка за по-добра мотивация на младите хора за учене. Защото когато няма авторитет, няма обществен престиж, то това се отразява и на самите ученици в училище. В образователната институция трябва се пристъпва в уважение и страхопочитание – така, както влизаме в църквата и в държавните институти. Цветилена СИМЕОНОВА

17 Август 2018 | 13:00 | Агенция "Фокус"