Фонтаните, обществените чешми и шадраваните в Шумен ще бъдат приведени в експлоатация за пролетно-летния сезон на 2024 година. Това нареди кметът проф. Христо Христов. Списъкът с обектите, захранвани от градската водопреносна мрежа е, както следва:

- Обществена чешма "Руски паметник“;

- Обществена чешма пл. "Оборище“;

- Обществена чешма на ул. "Ивайло“;

- Обществена чешма /3 броя/ в парк "Кьошкове“ /до заведение "Орбита“ и на входа на парка;

- Обществена чешма на пл. "Александър Стамболийски“;

- Фонтани – 2 бр. в парк "Градска градина“;

- Фонтан в парк до НЧ "Добри Войников“;

- Фонтан в парк до НЧ "Тодор Петков“;

- Фонтан в парка срещу СУ “Васил Левски“, кв. Тракия;

- Фонтан до "Български пощи“ ЕАД – клон кв. Тракия;

- Фонтан до ДСК ул. "Цар Освободител“ – до Здравна каса;

- Фонтан бул. "Славянски“ – пешеходна зона срещу Централна поща;

- Шадраван пред Съдебната палата;

- Шадраван пред НЧ "Тодор Петков“;

- Шадраван на бул. "Славянски“ до цветния пазар;

- Шадраван в парк "Кьошковете“;