Община Шумен обяви началото на обществена поръчка чрез публично състезание за събаряне и разрушаване без взрив на Спортен комплекс – стадион "Панайот Волов".

В предмета на поръчката са включени извозване на строителните отпадъци и разчистване на терена, уточняват от Общината.

Поръчката е във връзка с реализиране на обект: "Реконструкция и реновиране на Спортен комплекс – стадион "Панайот Волов", за който са отделени близо 9,5 млн. лева от държавния бюджет за 2024г.