Началникът на полицейското управление в Нови пазар гл.инсп. Веселин Райнов се срещна с жителите на село Мировци.

По време на изнесеният прием в селото по утвърден график за посещение в малките и отдалечени населени места полицейският началник разговаря с живушите, за да разбере има ли нерешени проблеми от компетентността на полицията. Проведена е беседа за превенция на телефонните измами, местните жители са запознати с последните сценарии ползвани от измамниците.

Всички са получили информационни листовки с описани стъпки за действия при получаване на обаждания от непознати, които има искат пари по телефона по различни поводи.

Жителите изразиха задоволство от работата на полицейският служител, който обслужва района.