Днес, 4 април, в деня на 75-ата годишнина от създаването на Организацията на Северноатлантическия договор и по повод 20-ата годишнина от присъединяването на България към НАТО, министърът на отбраната Тодор Тагарев награди председателите на сдружения на военнослужещи, военно-патриотични съюзи и неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната.

С предметна награда знак "20 години България в НАТО“ бяха удостоени о.з; генерал Златан Стойков, председател на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва (СОСЗР); о.з. генерал-лейтенант Кирил Цветков, председател на Асоциацията на Сухопътните войски в България, о.з. бригаден генерал Спас Спасов, председател на Фондацията Български военновъздушни сили, о.з. полковник Вилис Цуров, председател на Сдружението на офицерите от резерва и запаса "Атлантик“ и Йордан Божилов от Софийския форум за сигурност.

Наградите се връчват за принос в представяне на основните ценности на НАТО, за подобряване на разбирането сред българското общество на евроатлантическите споделени приоритети, за осъществяване на активна съвместна дейност с Министерството на отбраната по въвеждане на стандартите на Алианса за изпълнение на мисиите и задачите на Въоръжените сили.

Министър Тагарев благодари на неправителствените организации за приноса им за информиране на българското общество за това – колко е важно членството в НАТО за нашата сигурност. По думите му – тези пет организации по различен начин и пред различни аудитории са допринесли за подготовката за приемането на България в Алианса, за успешното ни интегриране в НАТО и за разбирането че само заедно в този съюз можем да възпрем всеки потенциален агресор. "Пожелавам Ви все така да продължавате да работите за по-високия престиж на Българската армия и за достоен национален принос в Алианса“, завърши той.

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов също приветства наградените председатели на съюзите, и подчерта, че имат общи цели: да се развиват способностите на Българската армия и да са готови да защитят Отечеството в случай на необходимост. "Стремим се да бъдем достоен съюзник в НАТО и това е една дългосрочна задача“, каза още той.

От името на организациите, удостоени с наградата "20 години България в НАТО“ о.з. генерал Златан Стойков, председател на СОСЗР, посочи, че ги приемат като знак на уважение от ръководството на Министерството на отбраната към всички генерали, адмирали, офицери, сержанти и войници, участвали в мисиите в Ирак, Косово, Босна и Херцеговина и Афганистан. Той благодари за този знак на признателност към съюзите