Конституционният съд допусна за разглеждане по същество питането на бившия главен прокурор Иван Гешев относно мандата и правомощията на Висшия съдебен съвет. Определението е прието единодушно с 10 гласа. Това съобщиха от Конституционния съд. 

В края на месец май той поиска от върховните магистрати тълкуване на част от основния закон, като се фокусира върху три въпроса.

Първо Гешев пита дали е законно да бъде избран със 17 гласа, а отстранен с 13. На второ място - може ли Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да взема решения за председателите на върховните съдилища и главния прокурор. И не на последно място - възможно ли е новият ВСС да започне да функционира в непълен състав.

Вижте решението ТУК.