Конституционният съд решава днес допустимо ли е питането на бившия главен прокурор Иван Гешев относно мандата и правомощията на Висшия съдебен съвет, съобщиха от съда. В края на месец май той поиска от върховните магистрати тълкуване на част от основния закон, като се фокусира върху три въпроса.

Иван Гешев пита дали е законно да бъде избран със 17 гласа, а отстранен с 13.

Той пита още може ли Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да взема решения за председателите на върховните съдилища и главния прокурор.

И още - възможно ли е новият ВСС да започне да функционира в непълен състав.