Иван Гешев обжалва пред Висшия административен съд два отказа на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Първият е свързан с произнасянето по искането му за преназначаване на длъжност "прокурор", а вторият - да гласува оставката му, както той е заявил. Това става ясно от справка на страницата на ВАС. 

В жалбите си до Висшия административен съд Гешев заявява, че възразява срещу становището на кадровици, че той е освободен изцяло от съдебната система, след като президента попдиса указа за освобождаването му от поста на главен прокурор.

Бившият обвинител номер едно смята, че първо е трябвало да бъде преназначен във Върховната касационна прокуратура, а после да бъде гласувана неговата оставка, която той беше заявил, че ще подаде.