Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати процедурата по преназначаване на Иван Гешев като прокурор във Върховната касационна прокуратура. Информацията съобщиха от пресцентъра на ВСС.

Процедурата беше стопирана след искане на Гешев.

Ето какво пишат от ВСС: 

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет допълни свое решение по протокол № 22 от 19.06.2023 г., като прекрати, на основание чл. 56, ал. 1 от АПК, производството по преназначаване на Иван Гешев на длъжност "прокурор“ във Върховна касационна прокуратура (ВКП).

Решението може да се обжалва по реда на глава десета, раздел IV от АПК. На 19.06.2023 г. Прокурорската колегия прие за сведение заявление с Вх. № ВСС 8470/19.06.2023 г. от Иван Гешев, с което той заяви, че не желае да бъде преназначен, като прокурор във ВКП, въпреки първоначално декларираното от него желание на 15.06.2023 г.