Сериозно е опасението, че ако в определени исторически моменти главния прокурор е всесилен, то махалото може сега да се отмести в другата крайност -  тотално да обезсмислим тази фигура, тя да остане само на хартия. Това каза в аудиокаста на "Фокус" "Това е България" Владимир Николов, председател на Асоциацията на прокурорите в България. "Ние сме не голяма държава, ние не сме федерална държава, която да предполага нещо различно като действие в отделните райони на страната. Прокуратурата затова е подобен род структура, защото нейната функция, първо, трябва да гарантира една практика на територията на цялата страна. Много широко се спекулира и се обсъжда да отнемем на главния прокурор правомощията по надзора за законност, правомощията по осъществяване на методическо ръководство. Функцията на методическото ръководство е именно тази, по общи въпроси на прокурорската практика да създаде една единност, да се знае, че така както се процедира в Кърджали, ще се процедира в Плевен, ще се процедира и в София. Обратният вариант, да имаме един главен прокурор, изпразнен от съдържание, който да няма никаква роля, ще доведе до това, действително да получим своеобразна практика, не дай си Боже, някое феодализиране на отделните райони в страната. Това категорично ще бъде вредно", добави Николов.

Другият дискусионен момент, според него, е във връзка с надзора за законност.  Ще се шири едно неразбиране и едно неправилно представяне на този проблем в очите на гражданите.

"Твърди се, че едва ли не чрез надзора за законност се извършва някаква нерегламентирана намеса от страна на прокуратурата в определени административни праоотношения. Да, ние трябва да гарантираме да го няма това нещо, но аз мога да ви уверя от моята непосредствена практика, правото на място като административен ръководител на окръжна прокуратура, че са масови случаите да идват граждани в приемен ден, които да казват, моля ви, има да кажем нерегламентирано строителство, незаконно, има някаква намеса, някаква администрация не си върши работата, моля ви, използвайте вашите правомощия, за да се намесите и да помогнете за отстояване на законността и да защитите интересите на обществото и на хората. Тоест, за това е и тази формулировка на надзора, за законност. Пак казвам, за мен това нещо в определени случаи е полезно, може да накара администрациите да работят, като се намесва", каза още Николов.

Тя може да е много точно и ясно регламентирана и в съответно законодателство, при какви условия и предпоставки се извършва, защото може да даде много. И тук нещата трябва да бъдат ясни.

"По отношение на това да не се допусне главния прокурор да е всесилен, може да бъде много балансирано направено, неговата роля във вземане на кадровите решения да бъде регламентирана и той да няма действително тези възможности за влияние при вземане на такива решения, да кажем от страна на прокурорската колегия, на ВСС. Много се надявам и апелирам към законодателя, във всички тези дебати, които предстоят, действително да се случи това, което беше заявено. Тези предложения за промени в Конституцията да са една платформа за обсъждане на идеи и да бъде изслушана всяка гледна точка, да бъде отчетен обществения интерес и да бъде направено това, което е необходимо. Защото, специално за това, което се предлага изцяло да отпадне ВСС като един орган, да се раздели на Съдебен съвет и на Прокурорски съвет, моето мнение е, че това не е удачно решение", смята Николов.

По думите му, именно ВСС олицетворява единството на съдебната власт. И работата му в две колегии отчита спецификите на всяка прокурорска и съответно съдийска дейност, на съответните съсловия. Но има много сериозни аргументи, че този съвет не би трябвало да бъде заличаван в този му смисъл. Това ще доведе до раздалечаване на професионалните общности, до капсулиране, до отваряне дори вратата по отделно да има някакви такива влияния, което не е достатъчно добре аргументирано.

"Аз бих апелирал, да не се стига до крайности и с баланса на квотите. Прокурорите са достатъчно отговорни и те могат да дадат, и ще дадат своя професионален принос и поглед върху дейността на системата и върху нейното самоуправление. Защото трябва да има баланс, трябва да има обществения фактор, но ако политическата квота в прокурорската колегия или прокурорски съвет бъде доминираща, това ще отдалечи много сериозно дейността на въпросния съвет или въпросната колегия и от професионалните стандарти, които са ни необходими. И това няма да е много от полза нито на системата, нито на обществото. Всичко това трябва да бъде много добре обмислено. Автономност не се постига чрез засилване на това политическо влияние, чрез тотална доминация на едната част, в случая на политическата, на професионалната квота, а се постига по друг начин - чрез баланс, чрез разум и чрез взаимодействие", каза още Владимир Николов.

Цоня СЪБЧЕВА