ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Диана Стефанова, гл. еколог: Община Благоевград подготвя план, с който да извърши подмяна на дървесната растителност с такава, която е подходяща за градска среда

Диана Стефанова, гл. еколог: Община Благоевград подготвя план, с който да извърши подмяна на дървесната растителност с такава, която е подходяща за градска среда

Диана Стефанова, главен еколог на Община Благоевград, в интервю за Радио „Фокус“-Пирин.

8 Юни 2017 | 10:00 | Радио „Фокус“-Пирин

Диана Стефанова, гл. еколог в Община Благоевград: Хората вече имат отношение към разделното събиране на отпадъци

Диана Стефанова, гл. еколог в Община Благоевград: Хората вече имат отношение към разделното събиране на отпадъци

Фокус: Има ли проблемни участъци и нерегламентирани сметища на територията на община Благоевград? Диана Стефанова: Да, непрестанно има проблемни участъци и нерегламентирани сметища, които ние си знаем и които традиционно вече са се определили като такива. Това са места, които възникват някак спонтанно. Те са в рамките на прилежащите терени към речните корита, сервитутите на общинските пътища, дерета и различни други участъци. Община Благоевград непрестанно извършва почистване на тези замърсени терени от нерегламентирани отпадъци. Чрез общинската фирма „Биострой“, на която кметът на общината със силата на сключен договор е възложил тази дейност, ние непрекъснато чистим. Това всъщност е част от пролетното почистване, обаче включва в себе си и почистването на зелените площи, на всички тревни площи на територията на община Благоевград. Имахме малко проблеми с почистването във връзка с метеорологичните условия. Голямата влажност допринася за това много бурно да растат тревите. Общината чрез фирма „Биострой“ непрекъснато се грижи за това зелените терени, междублоковите пространства, парковите пространства и градини, да са окосени. Стараем се изключително много, но срещаме и много големи затруднения. Фокус: Като част от дейностите в общината, Благоевград се включва в Националната кампания „Да изчистим България заедно“. Как взехте това решение да се обедините с други общини на територията на България и да станете част от тази кампания и всъщност какво ще се случи в нейните рамки? Диана Стефанова: Традиционно за шеста поред година община Благоевград се явява съорганизатор и координатор на дейностите по почистването на междублокови пространства, градинки и замърсени терени в рамките на кампанията „Да изчистим България заедно“. Местата, които ние предложихме за почистване са: пътят за село Делвино и Делвинското дере; теренът между Енергоснабдяване и военното поделение; теренът над СБА; улица „Делвинска“; улица „Околчица“; улица „Александър Стамболийски; терените над стадион „Христо Ботев“ и над ж.к. „Освобождение“; дерето на квартал „Струмско“; пътищата за Дъбрава, Бараково и Бучино; пътят между Българчево и Бучино; пътят за Зелендол; пътят покрай язовир „Логодаж“, село Покровник и пътят край старите гробища. Общината призовава колкото се може повече граждани и институции да се включат в тази зелена инициатива. Осигурили сме чували и ръкавици за всички желаещи. Фокус: С Вас и друг път сме говорили по тази тема, свързана с чистотата в община Благоевград и в тази връзка ми се иска да Ви попитам какви са Вашите впечатления, подобрява ли се културата на благоевградчанина в това отношение, започва ли да мисли повече за природата? Диана Стефанова: Може би да. Забелязвам, че хората вече имат отношение към разделното събиране на отпадъците. В нашата община има осигурени съдове за разделно събиране на отпадъци, по-точно за разделно събиране на опаковките от сметния битов отпадък. Гражданите все повече и повече започват да искат повече съдове за отпадъци, започват да се интересуват от реда за изхвърляне на отпадъците, генерирани от тях дори при ремонти и при някакво строителство. Така че, като цяло, като че ли забелязваме една положителна тенденция, въпреки че нерегламентираните сметища са факт. Искам да допълня, че в тази кампания „Да изчистим България заедно“ освен обикновените чували и ръкавиците, които раздаваме на гражданите, раздаваме и други чували, които са предназначени за различни опаковки, които ще намерят. Натали СТЕФАНОВА

5 Юни 2016 | 07:00 | Радио ‘‘Фокус’’ – Пирин