ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Янка Такева, СБУ: Пазарът на труда има нужда от съвременни специалисти, боравещи с дигитални и информационни технологии

Янка Такева, СБУ: Пазарът на труда има нужда от съвременни специалисти, боравещи с дигитални и информационни технологии

Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, в интервю за Агенция „Фокус” по темата за проблемите в областта на висшето образование в България. Фокус: Г-жо Такева...

9 Август 2016 | 17:33 | Агенция "Фокус"

Янка Такева, СБУ: Педагогическата подготовка трябва да е ориентирана към бъдещето

Янка Такева, СБУ: Педагогическата подготовка трябва да е ориентирана към бъдещето

Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители (СБУ), в интервю за предаването „Всички в час“ на Радио „Фокус“ Водещ: Г-жо Такева, коя според Вас е най-съществената образователна реформа, по която се работи или която трябва да се случи? Янка Такева: Най-същественото в образователната реформа е, съгласно новия Закон за предучилищното и училищното образование, новата образователна структура. Такава промяна на образователната структура в българската система не е правена от 1958 година и това е изключително важно: по какъв начин на тази образователна структура ще се наложи мрежата от учебни заведения, как ще се разработят учебните планове и програми, как ще се вписват новите учебници и помагала и как всичко това води до качествено образование, свързано не само с квалификацията на учителите, но и с бъдещата им подготовка във висшите училища. Реформата е много е сложна и затова не може да се каже само с една дума и кое е най-важно. Всичко това, което изброих, е изключително важно и е във взаимна връзка помежду си. Водещ: Споменахте учебните програми. Те се обсъждат, трябва да навлязат поетапно в различните години за различните класове. Смятате ли, че поставената цел да има повече време за осмисляне на преподаденото и упражнения ще бъде постигната и ще се наложат ли съществени промени в методите на учителите след влизането на програмите в сила? Янка Такева: Безспорно е, че всичко това ще наложи промяна в стила на работата на колегите, включително използването на информационните и дигитални технологии, промяната на методите, средствата и похватите и съответно взаимодействието между учители и ученици; учители, ученици и родители; учители, ученици и връзката им с обществените съвети, заложени в новия закон. Така че ще се наложат много промени и затова Синдикатът на българските учители - с подкрепата на Министерството на образованието - започна подготовка на учителите в тази посока. Що се отнася до изискванията на закона самите колеги - преди да започнат въвеждането на новия закон - трябва да минат през квалификационни курсове, защото нещата са изключително важни. Както стартира законът, такова ще бъде и изпълнението му. Ако стартираме качествено, с предварителна подготовка и достатъчно технологично време, нещата ще се случат добре. Водещ: Нека Ви върна няколко дни назад. Имаше заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование относно проектите за образователни държавни стандарти и статута и развитието на учителите, директорите и другите педагози. Социалните партньори одобрихте проекта. Пояснете как тези стандарти очертават развитието на професионалистите? Янка Такева: Ние одобрихме по принцип тези държавни образователни стандарти, но крайното одобрение ще дойде след направените предложения от педагогическата колегия. Лично аз като председател на Синдиката на българските учители не съм съгласна с досега разработените стандарти за развитието на педагогическите кадри и профила на всички педагогически специалисти, в това число и атестационната карта и подготовката на бъдещите учители във висшите училища. Защото Министерството на образованието не можа да убеди висшите училища, че при подготовката на бъдещите учители трябва да се направи много съществена промяна в учебните планове и програми, за да може българските учители да отговарят не на днешните, на утрешните изисквания на младите хора. А висшите училища не пожелаха никаква промяна и запазиха статуквото при подготовката на учителите и програмите от 1995 година. Затова като председател не одобрявам стандартите, докато не настъпят съществени промени. Изчакваме да кажем окончателното си мнение, след като приключи обсъждането на национално равнище от педагогическата колегия в цялата страна. Водещ: Казвате, че трябва образованието - поне подготовката на бъдещите учители - да отговаря не на днешните, а на утрешните изисквания. Предупреждавали сте същевременно, че българите, завършващи у нас специалностите, които дават педагогическа правоспособност, често се ориентират към преподавателска работа в чужбина. Как тогава да мотивираме младите хора да работят в родните училища? Янка Такева: Мотивацията е свързана с три основни принципа – подобряване на условията на работа в училище, подобряване на дидактическата и техническа база в училище, подобряване на дисциплината и безспорно – повишаване на работните заплати, което е изключително важно и за преодоляването на феминизацията в учителската професия. Тя също води до дефицити в образователната система. Там, където професията е феминизирана, има насилие, дискриминация и неуважение на обществото към труда на хората, които работят такива феминизирани професии. В българската образователна система е крайно време да се разработят политики, подчинени на тези три основни принципа, които казах. Това трябва да стане на най-високо политическо равнище, за да имаме баланс и да работим за повишаването на статуса и авторитета на българския учител. Докато не се реши феминизацията, може само да си говорим - без да имаме добри резултати - за това, че българският учител трябва да получи необходимото уважение от обществото, защото полага изключително високоотговорен общественозначим труд. Без учител нищо не може да се случи в обществото ни. И Вие го знаете, и слушателите го знаят много добре. Смятам, че всички трябва да работим в тази посока. Искам да благодаря на министър Кунева и на колегите от Министерството на образованието, защото те наследиха такава политика и продължават в тази посока. Надявам се, че заедно с нас, социалните партньори, това ще се случи. Лора ТЪРКОЛЕВА

11 Май 2016 | 17:43 | Радио „Фокус“