85 деца са класирани за детски ясли и градини в Пловдив при поредния прием. Това става ясно след проведеното на 24.11.2022 г. текущо класиране за прием в общинските детски заведения, в което взеха участие 464 деца. От тях най-много са децата на яслена възраст – 273. За първа възрастова група заявления за участие в класирането бяха подадени за 58 деца, за втора – 77, за трета възрастова група – 43 деца, и 13 деца кандидатстваха за четвърта група. 

За класирането бяха обявени общо 196 свободни места, като 32 от тях за децата в яслена възраст, 55 – за първа възрастова група, 44 – за втора възрастова група, 34 – за трета възрастова група и 31 места за четвърта група.

Класирани бяха общо 85 от кандидатстващите – 32 деца за детските ясли, 19 за първа възрастова група, 20 за втора възрастова група, 7 за трета група и 7 за четвърта възрастова група. За всички класирани деца следва записване при директорите на детските градини и ясли в определения от Графика на дейностите срок – 02.12.2022 година.

След класирането на 24 ноември остават незаети общо 111 места, съответно за първа група – 36, за втора група – 24, за трета - 27 и за четвърта възрастова група – 24 свободни места.

До края на календарната 2022 година ще бъде проведено още едно класиране – на 13 декември. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 05.12.2022 г. Предстои утвърждаване на графика на дейностите за следващата календарна 2023 г., след което родителите ще могат да се запознаят с предвидените класирания след публикуването му на интернет страницата на системата http://dz-priem.plovdiv.bg/.