Ясни са резултатите от третото през тази календарна година текущо класиране за прием на децата в детските градини и детските ясли, проведено на 12 март 2024 г. В него участваха 949 деца, които кандидатстваха за обявените 141 свободни места. От всички участвали в класирането деца, 711 са на яслена възраст. Класирани са 81 деца – 49 за детските ясли, 19 за първа възрастова група, 7 за втора възрастова група, 5 за трета група и 1 за четвърта възрастова група.

За всички класирани деца следва записване при директорите на детските градини и ясли в определения от Графика на дейностите срок до 29.03.2024 година. Следващото текущо класиране за настоящата учебна година е на 09.04.2024 г. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 01.04.2024 г. включително.

Родителите на децата, на които им предстои да постъпят в детските градини и ясли на Община Пловдив през календарната 2024 година, могат да се запознаят с публикувания на интернет страницата на Системата за прием График на дейностите (dz-priem.plovdiv.bg – раздели "Нормативни документи“ и "Ръководство за родителите“). В него са описани всички важни срокове за предвидените класирания.

Наближава стартирането на кампанията за кандидатстване за първото основно класиране за новосформираните първи групи за прием в детските градини от учебната 2024/2025 година – за децата, родени през 2021 година. Родителите ще могат да подават своите електронни заявления след 10.04.2022 г., когато е срокът за обявяване на свободните места от директорите. Класирането е на 14.05.2024 г., а срокът за кандидатстване – 13.05.2024 г. По-ранното подаване на заявление не носи предимство. Важното е да бъде спазен крайният срок.

Повече информация може да бъде намерена на страницата на системата за прием на адрес: dz-priem.plovdiv.bg.