Общо 513 деца взеха участие в проведеното на 12 декември 2023 г. класиране за прием в детските градини и ясли в Пловдив. Най-голям е делът на децата за яслените групи – 371. За първа група в класирането участваха 70 деца, за втора - 29 деца, за трета и четвърта възрастови групи (за 5 и 6-годишни) - общо 43 деца.

За класирането бяха обявени 181 свободни места. От тях местата за най-малките (децата до 3-годишна възраст, които кандидатстват за яслените групи) бяха 41. Свободните места за другите възрасти бяха, както следва: за първа възрастова група – 40, за втора възрастова група - 32, за трета група - 30 и за четвърта възрастова група – 38 свободни места.

Броят на класираните деца е 79 (34 в яслените групи, 17 в първа група, 14 във втора възрастова група и 14 - в трета и четвърта възрастова група).

За всички класирани деца следва записване при директорите на детските градини и детските ясли в определения от графика на дейностите срок – 21.12.2023 година.

Следващото класиране е на 16 януари 2024 г. При подаване на заявления за него, родителите е добре да се запознаят с обявените свободни места, които ще бъдат публикувани в срок до 8 януари 2024 г. включително. Повече информмация може да бъде намерена на страницата на системата за прием на адрес http://dz-priem.plovdiv.bg/.