Ясни са резултатите от проведеното на 11 юли 2023 г. класиране за прием в детските заведения. Участие в него взеха 1347 деца. От тях 1062 са на яслена възраст, 142 за първа възрастова група, 47 за втора възрастова група, 58 за трета група (за 5-годишни деца) и 38 – за четвърта група (за 6-годишни деца).

Обявените места бяха общо 686, от тях за яслените групи - 305, за първа група - 190, за втора – 87, за трета – 52, и за четвърта група - 52. Броят на класираните деца е 394, от които 298 деца са класирани за яслените групи, 55 за първа група, 18 за втора група и 23 деца за трета и четвърта възрастови групи. Важно за записването на класираните деца е да бъде спазен срокът 19 юли 2023 г., включително, до който родителите им трябва да подадат документи за записване в детските заведения, в които са приети.

Следващото класиране ще се проведе на 1 август. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 20 юли 2023 г., включително. Очаква се обявяването на значителен брой места за най-малките на предстоящите класирания, защото наближава моментът, в който 3-годишните ще напуснат яслите и ще постъпят в първа група в детските градини. При кандидатстване за прием и подбора на детски заведения от изключително значение е родителите да се съобразят с наличните свободни места. При необходимост от ново подреждане на желанията, родителите следва да анулират подадените заявления и да подадат нови.

Крайният срок за подаване на заявление онлайн за следващото класиране е 30.07.2023 г. За тези, които използват помощта на директорите, срокът е 27.07.2023 г.

Постъпването на родените през 2017, 2018 г. и 2019 г. деца през учебната 2023/2024 г. в подготвителни групи е задължително, съгласно нормативните разпоредби. За 5- и 6-годишните деца, освен групи в детските градини, родителите могат да изберат и групи в общинските училища на града. Там функционират както полудневни, така и целодневни групи. Информация за училищата, в които има такива групи, може да бъде намерена на сайта dz-priem.plovdiv.bg в раздел "Групи в училищата“. Записването в тези групи е на място в училищата и не е обвързано със системата за прием в детските заведения.