Ясни са резултатите от поредното класиране за прием в общинските детски заведения, проведено на 22 август 2023 г. В него взеха участие 1035 деца. От тях 783 са на яслена възраст, 105 за първа възрастова група, 51 – за втора, 57 – за трета и 39 за четвърта възрастова група (за 6-годишни деца). Част от децата кандидатстват за преместване.

Обявените места бяха общо 652, от тях за яслените групи – 341, за първа група – 102, за втора – 77, за трета – 69 и 63 свободни места за четвърта възрастова група. Все повече нараства броят на приетите и в яслените групи деца, тъй като наближава моментът, в който 3-годишните ще напуснат яслите и ще постъпят в първа група в детските градини.

Броят на класираните деца е 428, от които 329 деца са класирани за яслените групи, 31 за първа група, 31 за втора група, 21 за трета група и 16 деца за четвърта възрастова група.

Важно за записването на класираните деца е да бъде спазен срокът 30 август 2023 г., включително, до който родителите им трябва да подадат документи за записване в детските заведения, в които са приети.

Документи за доказване на адресната регистрация на децата не са необходими, тъй като проверките са автоматични.

Следващото класиране ще се проведе на 12 септември. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 31 август, включително. Данните от класирането на 22.08.2023 г. показват, че има останали свободни места и за родителите на все още неприетите деца е много важно да следят обявяването им, за да увеличат шанса си за прием.

Крайният срок за подаване на заявление онлайн за следващото класиране е 10.09.2023 г. – 23 ч. 59 мин. За тези, които подават заявления на хартиен носител при директорите на детските градини или детските ясли, срокът е 17 ч. на 07.09.2023 г.

За улеснение на родителите в системата има функционалност, чрез която те могат да съпоставят броя свободни места и съответния брой чакащи за тях, разпределени по сбора от събраните точки в заявленията за кандидатстване. Статистическите данни се променят в реално време според подадените заявления и се визуализират в панела със свободни места в менюто "чакащи класиране“ на интернет страницата на електронната система за прием dz-priem.plovdiv.bg.