Ясни са резултатите от проведеното второ за 2024 година текущо класиране за прием на децата в детските градини и яслите. В него участие взеха 756 деца. От тях най-голям брой (568 деца) са кандидатстващите за яслените групи. Броят на желаещите за прием в първа възрастова група е 116, във втора – 33, в трета група – 28 деца и само 11 деца за четвърта възрастова група.

От всички кандидатстващи деца са класирани 67, въпреки обявените 141 свободни места. Причината е разминаване между желанията на родителите и наличието на свободни места. За целта при подаване на заявленията за кандидатстване е желателно родителите да се запознават с информацията от страницата на системата за прием – dz-priem.plovdiv.bg. Обявените свободни места се публикуват според Графика на дейностите за всяко класиране. Той се намира в секциите "Нормативни документи“ и "Ръководство за родителя“ и в него има данни за всички предвидени класирания за 2024 година.

Увеличава се броят на кандидатстващите за прием в първа група деца. За родените през януари и февруари 2021 г. вече могат да се подават заявления, защото са навършили 3-годишна възраст.

За всички класирани деца следва записване при директорите на детските градини и детските ясли в определения от Графика на дейностите срок – 01.03.2024  година. При записването родителите следва да представят необходимите документи за доказване на ползваните критерии. Подробна информация за начина на доказване има на интернет страницата на електронната система – dz-priem.plovdiv.bg, в раздела с нормативни документи и по-точно в Приложение №2. Критериите, свързани с адресната регистрация на децата, се проверяват автоматично и за тях не е необходимо да бъдат представяни документи от родителите.

Следващото текущо класиране е на 12 март 2024 г. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 05.03.2024 г. включително.