2073 са обявените свободни места за прием в първа група на детските градини в Пловдив. Данните са поместени в системата за електронно класиране – http://dz-priem.plovdiv.bg, където родителите на 3-годишните деца вече могат да кандидатстват за учебната 2023/2024 г.

Първото основно класиране ще бъде проведено на 11 май 2023 г. Крайният срок за подаване на заявленията по електронен път за новосформираните първи групи е 09.05.2023 г. За родителите, които нямат достъп до интернет, е предвидено подаване на заявления на хартиен носител при директорите на детските градини, които са първо желание за прием (за тях крайният срок е 05.05.2023 г.).

Препоръчително е родителите да кандидатстват след като се запознаят със свободните места, публикувани на dz-priem.plovdiv.bg По-ранната регистрация не дава предимство при класиране.

При промяна на обстоятелствата, посочени в заявлението, родителят е длъжен да актуализира данните в системата онлайн или на място в детското заведение, където е подал заявлението. За отразяване на променените обстоятелства е необходимо да бъде създадено ново заявление, след анулиране на вече подаденото. Всички данни в подадените заявления следва да са актуални към крайния срок за подаването им за всяко от класиранията.

Записаните деца за първа възрастова група следва да постъпят на 15.09.2023 г., с изключение на децата, навършващи 3-годишна възраст след 30.09.2023 г. Те могат да постъпят на 15.09.2023 г., при желание на родителите, или при навършване на 3 години, но не по-късно от 31.12.2023 г.

"Очакваме след второ класиране да сме приели повече от 90% от децата. Въпреки че вече имаме над 11 хиляди деца в детските градини, има места за всички, но не винаги на желаното място. Проблемни райони остават "Южен", "Тракия" и "Централен". Основен приоритет остава да закрием оставащите близо 600 места в блоковите градини и разкриването на нови места за яслени групи. В яслите има по-голям недостиг на места",  коментира зам.-кметът по образование Стефан Стоянов.

В момента се строят и новите сгради на ДГ "Каменица" и допълнителната пристройка на ДГ "Зорница", ремонтира се и основната сграда на ДГ "Майчина грижа".  За тях ще бъде направен прием сега, но децата ще постъпят в тях след като сградите са напълно готови. Изгражда се и нова сграда за детска градина в район "Тракия", но за нея свободните места ще бъдат обявени допълнително, когато има готовност да приема деца".

Записаните в детска градина "Каменица" временно ще посещават адреса на ул. "Лъджене" №13 и подблоковото пространство на втори адрес на детската градина на бул. "Цар Борис III Обединител" №145 до отварянето на новата сграда. Приетите в ДГ "Зорница" в първа група ще започнат учебната година в подблоковото пространство на ул. "Кичево" (в бившите апартаменти на ДГ "Малина"). При завършване на новата сграда на детската градина, те ще бъдат преместени и ще бъдат обявени още свободни места и за другите възрастови групи. Очаква се ремонтът на ДГ "Майчина грижа" да приключи през лятото и приетите деца да започнат новата учебна година в подновената сграда.

Обявени са допълнителни 156 места за втора възрастова група за родените през 2019 година деца, които до момента не са посещавали детска градина. От следващата 2023/2024 учебна година тяхното предучилищно образование е задължително. Допълнителни групи за 4-годишните деца има във всеки от районите на града. Всеки родител може да се запознае с подробната информация от сайта на системата на адрес dz-priem.plovdiv.bg в секцията "Свободни места". Децата на 4-годишна възраст не могат да  посещават групите за предучилищно образование към училищата, а само детските градини, съгласно действащите правила.

Родителите на децата, на които им предстои да постъпят в детските градини и ясли на Община Пловдив през календарната 2023 година, могат да се запознаят с публикувания на интернет страницата на Системата за прием График на дейностите. В него са описани всички важни срокове за предвидените класирания.