Вече са ясни резултатите от третото през тази календарна година текущо класиране за прием на децата в детските градини и детските ясли, проведено през март т.г. В него участваха 953 деца, които кандидатстваха за обявените 260 свободни места. От всички участвали в класирането деца, 669 са на яслена възраст. Част от децата (92 на брой) са записани в детска ясла или детска градина и кандидатстват за преместване – поради по-удобен адрес или вече са навършили 3-годишна възраст и могат да кандидатстват в детска градина.

Класирани са 171 деца – 91 за детските ясли, 37 за първа възрастова група, 28 за втора възрастова група, 8 за трета група и 7 за четвърта възрастова група.

За всички класирани деца следва записване при директорите на детските градини и ясли в определения от Графика на дейностите срок до 31.03.2023 година. Следващото текущо класиране за настоящата учебна година е на 11.04.2023 г. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 03.04.2023 г. включително.

Родителите на децата, на които им предстои да постъпят в детските градини и ясли на Община Пловдив през календарната 2023 година, могат да се запознаят с публикувания на интернет страницата на Системата за прием График на дейностите (dz-priem.plovdiv.bg – раздели "Нормативни документи“ и "Ръководство за родителите“). В него са описани всички важни срокове за предвидените класирания.

Наближава стартирането на кампанията за кандидатстване за първото основно класиране за новосформираните първи групи за прием в детските градини от учебната 2023/2024 година – за децата, родени през 2020 година. Родителите ще могат да подават своите електронни заявления след 12.04.2023 г., когато е срокът за обявяване на свободните места от директорите. Класирането е на 11.05.2023 г., а срокът за кандидатстване – 09.05.2023 г. По-ранното подаване на заявление не носи предимство. Важното е да бъде спазен крайният срок.