437 деца взеха участие в проведеното днес текущо класиране за прием в детските заведения в Пловдив. От тях най-много са децата със заявления за прием в яслените групи – 247. За първа възрастова група кандидатстваха 61 деца, за втора – 66, за трета група – 48 деца и 15 деца за четвърта възрастова група. Част от децата, взели участие в класирането, имат осигурени места и желаят преместване в други детски заведения.

За класирането бяха обявени общо 214 свободни места, като 17 от тях за децата в яслена възраст, 68 – за първа възрастова група, 49 – за втора възрастова група, 45 – за трета група и 35 места за четвърта група.

Класирани бяха общо 62 от кандидатстващите – 17 деца за детските ясли, 23 за първа възрастова група, 9 за втора възрастова група, 4 за трета група и 9 за четвърта възрастова група. За всички класирани деца следва записване при директорите на детските градини и детските ясли в определения от Графика на дейностите срок – 28.10.2022 година. Не са необходими документи за доказване на адресната регистрация на децата, защото проверките са автоматични.

Препоръката към родителите на все още некласираните деца е да се запознаят с обявените свободни места за следващото класиране, което е на 8 ноември 2022 г., и да подадат своите заявления съобразно възможностите за прием. По-малкият брой точки за район, ако е различен от този на местоживеене, не е пречка за класиране – от съществено значение е наличието на места. Останали свободни места за родените през 2019 г. има в разкритата по-късно първа възрастова група в ДГ "Майчина грижа“, поради ремонтни дейности на основния адрес. До приключване на ремонта тя ще се помещава на ул. "Лъджене" №13. Места за трета възрастова група все още има в новата сграда на ДГ "Чайка“ на ул. "Богомил" №75А. На предстоящите класирания ще бъдат обявени допълнителни места и за новата сграда на бул. "Александър Стамболийски“ в район "Южен“.

За класирането на 8 ноември директорите ще обявят свободните места в срок до 31 октомври, вкл. С всички важни дати за оставащите класирания до края на календарната 2022 година родителите могат да се запознаят от публикувания на страницата на системата http://dz-priem.plovdiv.bg/ График на дейностите (намира се в раздела с нормативни документи и към ръководството за родителите), както в календара с важните за класиранията дати.