Съветниците в Кюстендил ще гласуват месечните си възнаграждения, предаде репортер на "Фокус“. Това ще се случи по време на насроченото за 14.00 часа заседание на местния парламент. Направено е предложение всеки съветник да взема месечно възнаграждение, което да е равно на 70 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация за съответния месец. Възнаграждението е за участие в заседание на ОбС и в заседания на постоянните комисии към него. В рамките на заседанието трябва да бъдат определени заплатите на кмета и на председателя на Общинския съвет.

В дневния ред са включени общо 29 точки. Съветниците трябва да определят минималните и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на един километър пробег и на броя таксиметрови автомобили, работещи на територията на Община Кюстендил за 2024 година. Включена е и докладна записка за вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Кюстендил за настоящата година.

Сред важните решения днес ще бъде и това, свързано с утвърждаване на общата численост и структура на общинска администрация – Кюстендил.