Избраният през есента на 2023 година нов Общински съвет в Кюстендил не успя да премине важен изпит в дейността си, предаде репортер на "Фокус“. В рамките на насроченото за днес заседание се провежда избор на нов председател на местния парламент, съгласно действащия Правилник за дейността на Общинския съвет.

Съветниците положиха клетва на 10 ноември 2023 година. Тогава се проведе и таен избор за председател, който съгласно нормативната уредба председателства в рамките на шест месеца. Димитър Велинов от Партия на зелените получи 19 гласа и застана начело на ОбС.

Още с встъпването си в длъжност, общинските съветници бяха категорични, че ротационният принцип трябва да се спазва и на всеки шест месеца да има нов председател. Времето от половин година променя мнението и днес единственото предложение за председател беше за настоящия – Димитър Велинов. Практика, продължаваща от предходния мандат на местния парламент.

"Благодаря на колегите, че ме издигат за председател. Свободен е изборът на моите колеги, да направят предложение. Ротационният принцип не означава, че не може да бъде издигнат отново председателят“, каза Димитър Велинов.

"Понеже се постави въпроса за ротацията, че трябва да има и друг председател на Общинския съвет. Лошо няма, но такова предложение не беше направено. Общинският председател не може да остане без председател. Не може да остане без лице, което да ръководи тази структура – изключите но важна за Общината. Предложението днес не беше направено от групата на "Зелените“, а от друга група – на БСП“, каза общинският съветник адвокат Константин Дингозов. Той изрази собственото си мнение.

Резултатите от гласуването:

Подписали се общински съветници – 31;

28 плика с бюлетини;

3 плика, без бюлетини.

За кандидатурата на Димитър Велинов – гласували 28 общински съветници.

"Благодаря, че ми гласувахте доверие. Съжалявам, че някои колеги отсъстват, другите са избрали своят глас да не бъде даден за мен. Надявам се, че ще привлека тяхното доверие в бъдеще“, каза новоизбраният – стар председател на ОбС.