В Кюстендил се предлага да бъде сложен край на действащата към момента ротация на председателстване на Общинския съвет, предаде репортер на "Фокус“. Докладната записка касае промяна на Правилника на организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Постъпило е становище относно обявената наредба за промяна на нормативния документи, подадено от общинския съветник д-р Юрий Хранов. Той предлага промяна на член 9 от наредбата, а именно премахване на ротационния принцип на председателстване, който до момента е на всеки 6 месеца.

В случай, че предложението бъде прието на предстоящото заседание на местния парламент, Димитър Велинов ще остане председател на ОбС до края на мандата.