Общинският съвет в Кюстендил прие Наредба за промяна в Наредбата за организацията и безопасността на движението, предаде репортер на "Фокус“. Наредбата за промяна касае разширяване на зоната за паркиране и ползването на индивидуални електрически транспортни средства.

По време на дискусията председателят на Общинския съвет в Кюстендил Димитър Велинов посочи, че е прочел статия относно отказа на действащата Комисия по безопасност на движението да се поставят пешеходни светофари по улица "Цар Освободител“.

"Никога не съм се отричал от предложението да се случат тези светофарни уредби. Апелирам пред кмета и пред Комисията това да се случи. Четоха такава статия, че няма да има, но това не означава, че няма да има в бъдеще. Не съм чел протокола от комисията, винаги си седя зад думите. Апелирам такива светофари да се сложат, които ще регулират движението. Там, по улица "Цар Освободител, трябва да се регулират и пешеходните пътеки“, каза Димитър Велинов.

"Фокус“ публикува част от протокола от заседанието Комисията по безопасност на движението.

Протоколът е заверен от кмета на Община Кюстендил. Подписан е от председателя на Комисията и зам.-кмет на Община Кюстендил Бойко Клечков.

Комисията координира работата на звената и службите по решаване проблемите по организацията и безопасността на движението  на територията на общината.