Месечните възнаграждения на кметовете на кметства на територията на община Кюстендил провокираха дебати по време на заседанието на Общинския съвет в Кюстендил, предаде репортер на "Фокус“. Част от кметовете на селата присъстваха в заседателната зала. С искане за преизчисляване на възнагражденията се изказаха и част от общинските съветници.

Кметът на Кюстендил инж. Огнян Атанасов посочи, че имал среща с кметовете на кметства. В нея са участвали и зам.-кметовете. В рамките на работната среща са разгледани различни варианти за изчисление на месечните заплати и е било решено до 10 дни кметовете на кметства да излязат със свои предложения.

"Въпросът е да се въведе веднъж принцип при определянето на заплатите. Сегашният принцип е следният – основен процент от заплатата на министъра, половин процент на всеки 100 жители в населеното място, умножено по класа прослужено време на човека. Това е принципът, който предлагам да се въведе и смятам, че е добър“, каза инж. Огнян Атанасов.

Той посочи, че за да бъдат удовлетворени исканията на кметовете са необходими още 200 000 лева.

Пред общинския съвет се изказаха и някои от кметовете на селата. Работата на местния парламент продължи с изказвания и питания на граждани. Част от тях касаеха наредбата за отдаване на общински имоти, паркоместата и въвеждането на "Синя зона“, безопасност на улици и пешеходни зони.

Една от допълнителните точки в дневния ред беше свързана с вътрешни компенсирани промени по бюджета.

Днес съветниците увеличаха с близо 7 лева за дка цените за отдаване под аренда на пасища, мери и ливади.  

Съветниците решиха да поискат от държавата безвъзмездното стопанисване на Крепост "Хисарлъка“. "Опитваме се да придобием крепостната стена от 2013 година. Идеята е да може да я стопанисваме и да реализираме средства от нея. Целта е в кулите да се направят музейни експозиции, които да привличат туристи“, каза инж. Огнян Атанасов.