585 деца взеха участие в проведеното днес текущо класиране за прием в детските градини и яслите в Пловдив. От тях най-много са децата на яслена възраст – 405. За първа възрастова група заявления за участие в класирането бяха подадени за 65 деца, за втора – 67, за трета – 38 и за четвърта възрастова група – 10 деца.

За класирането бяха обявени общо 151 свободни места, като 25 от тях за децата в яслена възраст, 39 – за първа възрастова група, 30 – за втора възрастова група, 34 – за трета група и 23 места за четвърта възрастова група.

Класирани бяха общо 53 от кандидатстващите – 25 деца за детските ясли, 14 за първа възрастова група, 6 за втора възрастова група, 5 за трета група и 3 за четвърта възрастова група. За всички класирани деца следва записване при директорите на детските градини и детските ясли в определения от Графика на дейностите срок – 31.01.2023 година.

Следващото текущо класиране е на 14.02.2023 г. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 01.02.2023 г. вкл. Препоръката към родителите е да се съобразяват с обявените свободни места при подаване на заявления за кандидатстване, за да увеличат шанса си за прием. Към секцията със свободните места по възрастови групи във всяка детска градина и детска ясла с обявени свободни места има текуща информация за броя на подалите заявления за участие в съответното класиране. По тази информация (за броя на подадените заявления по брой точки и номер на желание) родителите могат да направят преценка за участващите в класирането.

В срок до 12 април 2023 г. ще бъдат обявени свободните места за първото основно класиране за прием (за класирането на 11 май 2023 г.) на родените през 2020 г. деца – за новите първи възрастови групи за учебната 2023/2024 година. След тази дата ще стартира подаването на заявления за кандидатстване за него. Важно е уточнението за всички родители, кандидатстващи за прием на децата им, че данните в подадените заявления следва да са актуални към крайния срок за подаването им за всяко от класиранията.