Пловдивският апелативен съд за трети път потвърди със свое решение доживотната присъда на бившия полицай Венцислав Караджов. Той е признат за виновен в умишленото убийство на майка си и баща си, извършено с особена жестокост и с користна цел на 15.05.2016 г. в дома им в Пловдив.

Апелативният съд измени присъдата единствено в частта й относно приложението на чл. 59, ал. 2 вр. ал. 1 НК, като приспадна от наложеното на подсъдимия Венцислав Караджов наказание "доживотен затвор“ времето, през което същият е бил задържан на 17.05.2016 г. за срок от 24 часа по Закона за МВР и от 04.06.2016 г. до 23.02.2023 г. – с мярка за неотклонение "задържане под стража“, взета от Окръжен съд - Пловдив и от 23.02.2023 г. – с мярка "домашен арест“, до влизане на присъдата в сила.

В мотивите си апелативните съдии са се съгласили с изводите на Окръжния съд, че в случая е налице изключителен превес на отегчаващите отговорността обстоятелства, поради което на подсъдимия следва да бъде наложено наказание "доживотен затвор“, което е и съответно на високата степен на обществена опасност на деянието и на дееца.

Делото се разгледа за трети път от Апелативен съд - Пловдив, след като по жалби на подсъдимия Венцислав Караджов и неговите защитници, Върховният касационен съд два пъти отмени изцяло решенията на Пловдивския апелативен съд и връщаше делото за ново разглеждане от друг състав.

Решението на Апелативния съд не е окончателно. То подлежи на обжалване и протест пред Върховния касационен съд.