Проф. Румяна Коларова, председател на Българската асоциация за политически науки, в интервю за предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио "Фокус" (бел.ред. интервюто е от 19.06.2023 година)

В петминутно обръщение към народа бившият главен прокурор Иван Гешев даде заявка, че влиза в политиката. А всички четирима заместници на вече бившия главен прокурор бяха освободени на извънредно заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС). Поканих за коментар проф. Румяна Коларова, която е председател на Българската асоциация за политически науки. Здравейте, професоре.  

Здравейте. 

Проф. Коларова, как тълкувате вие заявката на Иван Гешев

Обръщението на Иван Гешев и това решение да влезе в политиката не е новина. Бих казала, че от повече от месец моите колеги и аз коментираме не само, че това е неизбежен ход, също и се опитваме да прогнозираме. За мен има тук няколко важни неща, които трябва да коментираме, и мисля, че първият важен момент е самото освобождаване на Гешев. Аз вече имах възможност няколко пъти да кажа, че всъщност е време да започнем да мислим за ВСС, за отношенията между ВСС и главния прокурор по начина, по който мислим за отношенията между парламента и да кажем министър-председателя. 

Казахте, че това, което се случи днес, заявката на Иван Гешев, не е новина, защото отдавна коментирахте, опитвахте се да предположите, че това може би ще се случи. Но вие заявихте, че трябва да обърнем малко повече внимание на отношенията във ВСС. 

Да. Всъщност не става дума да обърнем внимание. Става дума, че по нов начин въобще трябва да се гледа на тези отношения, ако мислим, разбира се, и за предстоящата съдебна реформа. Отношенията между ВСС и главния прокурор трябва да бъдат каквито са отношенията между парламента и да кажем министър-председателя. Това какво означава? Това означава, че не само парламентът, но и въобще цялата система на изпълнителната власт да кажем, не може да функционира, ако няма едно устойчиво стратегическо мнозинство в парламента. По същия начин бих казала, че съдебната система не би могла да функционира, ако няма едно устойчиво и стратегическо мнозинство във ВСС. Както разбира се, в рамките на реформата трябва да се наложи тезата или всъщност да го кажем така, взаимодействието между главния прокурор и мнозинството във ВСС, при което се приема като нещо нормално и напълно естествено в един момент мнозинството, дето се казва, да гласува недоверие, с други думи – да прекрати мандата на главния прокурор. На това не трябва да се гледа като на нещо изключително. Напротив – на това трябва да се гледа като на ежедневна възможност, защото това е единственият начин, по който може да се упражнява контрол върху главния прокурор. Ако си мислим, че контролът върху главния прокурор може да се упражнява чрез някакъв вид разследване, което ще се провежда от съответното длъжностно лице, както и да го определят, избрано от прокурорите или съдиите, това е екстремна ситуация. Всъщност нормалното е да има ежедневна, ако щете, възможност и реално това е и заплаха спрямо главния прокурор, че той може да бъде отстранен просто с вот на мнозинството във ВСС. 

Трябва да има ежедневна "заплаха“, казвате, разбира се, в кавички. 

То в кавички "заплаха“. 

Да, да. 

В смисъл, реална възможност. Това не трябва да бъде някакво изключение. Напротив, това трябва да бъде ежедневна, реална възможност, за да може да се упражнява контрол върху главния прокурор. Между другото, това би трябвало да се отнася и към другите двама "големи“, както ги наричат, в рамките на съдебната система. И това предполага да се обмисли много внимателно както начина, по който ще се избират членовете на ВСС. И тук, разбира се, техния профил, какви качества трябва да притежават. Знаете да кажем този голям дебат – дали те трябва да бъдат действащи съдии и прокурори, или не. Въобще, това всичкото трябва да се обмисли, именно с оглед на тази необходимост, защото ВСС, за да бъде работещ орган, а не фасада, там трябва да има едно ефективно мнозинство, което да бъде прозрачно и което да действа по много ясни процедури и принципи.  

Знаем, че Прокурорската колегия на ВСС днес смени вече заместниците на Гешев, а от миналия петък главен прокурор е Борислав Сарафов. Знаете, из медиите плъзна едно изказване на заместник правосъдния министър Емил Дечев, че има някакво желание за трескаво бързане отново и сякаш всичко е нагласено и предварително организирано. Вие какво мислите? 

Разбира се, както се казва, нямам никакви факти и информация, чрез която да оценя доколко това е така или не е така. Това, което обаче е пределно ясно, е, че сегашният ВСС и мнозинството в него не е формирано. Нито ВСС е избран, нито мнозинството в него е формирано по някакви прозрачни и ясни принципи. И от тази гледна точка това ще си бъде една основна слабост - неизлечима или непреодолима слабост на сега действащия ВСС. Плюс факта, че нали знаете, има проблем за изтеклия мандат, за окомплектоването и т.н. От тази гледна точка е ясно, че сегашният ВСС, по-скоро на него трябва да се гледа като на нещо временно. Разбира се, че е хубаво той да е работещ колективен орган, но едновременно с това, всичките усилия трябва да бъдат насочени към избирането на нов ВСС по нов начин. И тук искам да кажа, че да кажем идеята, че той трябва да бъде избран без да се намесват партии и политика, е доста странна. Както разбира се, аз намирам за странна и идеята, която реално беше приложена - прокурорите да избират прокурори, а съдиите да избират съдии. Това не е ясно колко добро решение е. 

Защо? 

Защото според мен е хубаво да има някакъв вид взаимен контрол. Това решение бее взето по презумпция "Прокурорите са лошите, а видите ли, съдиите са добрите“ или по презумпция, че би трябвало да бъдат отделени тези две общности. Но според мен всяко едно отделяне на общности, то намалява броя на хората, които взимат решения, и реално погледнато, разбива възможността да се постигне някакъв вид консенсус, някакъв вид взаимен контрол. Сега сигурно има основание, сигурно в рамките на прокурорската квота е имало много по-голяма кохезия, координация и т.н., но вижте, на това не трябва да се гледа винаги като на нещо негативно. Според мен идеята е, че ВСС трябва да действа по силата на някакъв вид ад хок, според ситуацията морален избор на неговите членове не е адекватна, не е реалистична идея. Всеки колективен орган в политиката и в случая в управлението на съдебната власт действа на основата на устойчиво мнозинство, което е стратегическо, което е избрано, на основата на определен принцип.

Затова ви казвам, че идеята съдиите и прокурорите се самоорганизират, там най-доблестните хора влизат във ВСС и те преценяват, според всяка ситуация, по съвест преценяват във всяка една ситуация не е реалистична представа за начина, по който функционира колективен орган. Сега, разбира се, важно е това да бъдат хора, които спазват някакъв вид професионална етика, които се придържат към някакъв вид стандарти, ценностна система и т.н., но едновременно с това идеята, че ти просто избираш едни добри хора и те започват да взимат добри решения е тотално неадекватна. Никъде по света това не става. И затова според мен първото нещо, което трябва да започне да се обсъжда, е реално това как се избират членовете на ВСС по начин, който да гарантира стратегическо, принципно ефективно мнозинство, което е прозрачно, което е отчетно, и т.н. Това е много голям въпрос и това не може да е резултат на импровизация или резултат на онзи вид деление – добрите срещу лошите. Именно заради това е много важно дебатът за реформата в съдебната система да стъпи на някакъв вид реалистична и адекватна основа. А що се отнася до плановете на бившия главен прокурор – ясно е, че той ще се опита да формира партия, която ще се конкурира не само с "Възраждане“ и БСП, но и с потенциалната формация, която президентът Радев се опитва да създаде на основата на избори за кметове в предстоящите местни избори. 

Днес в обръщение към народа бившият главен прокурор Иван Гешев даде заявка, че влиза в политиката. На няколко пъти в обръщението си той говори за "позор, предателство и проклятие“. "Политическите проблеми се разрешават с политически средства“, каза Гешев. Дългогодишна работа по ключови дела, проф. Коларова, а днес заявка за политическа кариера направи г-н Гешев. Какви проблеми според вас има да решава бившият главен прокурор и на кого ще се доказва? 

За мен първият и основен проблем, който той трябва да реши, е да убеди хората, че наистина ефективно се е бил захванал с решаването на тези дела. Защото според мен многократно в публичното пространство беше аргументирана тезата, че всъщност нито едно от делата "на трупчета“ не е ефективно разследвано, така, че да има реални, безспорни доказателства за вина и т.н. С други думи, тези дела "на трупчета“, или да кажем всичките тези ключови дела, които са били под наблюдение в прокуратурата, те са били по-скоро управлявани, водени така, че да бъдат заплаха, потенциална заплаха, един вид изнудване, без да има реални вече постигнати доказателства или безспорни доказателства.

Предполагам, че това е логиката, при която както прокурорите… всъщност спазват закона. Защо? Защото се опитват да предпазят себе си, тъй като, ако по някакъв начин в един момент се установи, че в продължение на години и на месеци разследването е било доведено до момент, при който има безспорни доказателства, а прокурорът не е предприел действия, това е нещо, което е заплаха по-скоро за прокурора, или по-точно точно толкова голяма заплаха за прокурор, колкото и за политика. Така че в тази ситуация е много важно да стане ясно дали всъщност главният прокурор въобще разполага с факти и неопровержими доказателства за вината на един или друг политик, преди да бъде свален става дума, и доколко разбира се, в момента, в който той губи своя пост, ще може да ги използва. Това също е много важно. Значи това е първият въпрос, на който в някаква степен главният прокурор трябва да даде отговор. Но вижте, има и втори, който е много по-важен. Всяка една нова партия и движение – не знам как ще го основе г-н Гешев своя политически проект, но то има нужда от организационна мрежа и от хора, които са готови да се ангажират почти на цял работен ден с организирането. 

Точно с това е свързан и следващият ми въпрос. Къде според вас Иван Гешев ще търси съмишленици? 

Не става дума за съмишленици. Става дума за хора, които действат за него. И това е изключително важно – на каква основа той може да мобилизира такъв тип съвместно действие, мрежа от съмишленици.  

Ами ето, виждаме днес той публикува своето изказване в YouTube канала и в момента виждам, че изказването му е събрало над 160 лайкове, както казваме, гледания, реакции. 

Вижте, едно е лайковете в мрежата, в интернет пространството, съвсем различно е организацията, чрез която ти влизаш в политиката. И особено когато става дума за местна власт, е изключително важно как и кой ще направи местните структури или как и кой от местната власт ще се присъедини към г-н Гешев. А иначе в рамките на интернет той ще събере подкрепа. Със сигурност казахме, че има една голяма общност от хора, които мислят по определен начин. Те са симпатизанти на "Възраждане“, разбира се, отчасти на БСП и разбира се, на президента Радев, но вие виждате, че дори мобилизационният потенциал на "Възраждане“ в момента силно ерозира. Така че от тази гледна точка на мен ми е много странно до каква степен г-н Гешев ще може и до каква той знае как да направи, как да създаде един политически проект. Кои ще бъдат онези експерти, както медийни, така и политически експерти, които ще му съдействат, за да създаде той своя политически проект. Така че възможност със сигурност има. Тази възможност е в конкуренция, и то така да кажем, доста категорична конкуренция с "Възраждане“. С други думи, г-н Гешев ще "яде“, ще взима от електората на "Възраждане“, той ще взима и от потенциалния електорат на още няколко такива формации, има възможност по-точно, но дали реално ще може да го направи, е друг въпрос. Едно е да си главен прокурор и да разполагаш с изградената институционална структура на Главната прокуратура, в която разбира се, има и голяма доза принуда, а друго е да се опитваш да правиш политически проект. 

Така е. Предстои да видим какво ще се случи, наистина интересно става на политическата сцена. Както бяха писали коментари в социалните мрежи – "Филмовата продукция продължава“. Ще видим какво ще се случи. 

Вижте, много е важно да подчертаем, че не е филмова продукция, защото едно е да гледаш филм, а друго е да мобилизираш подкрепа и гласуване.  

Така е, така е. 

Така че от тази гледна точка, нищо, абсолютно нищо не е сигурно и в този момент имаме една заявка, зад която в момента не знам кой стои.