Доц. Костадин Нушев от Богословския факултет, в интервю за предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио "Фокус"

Въпреки протестите и контрапротестите, които се проведоха в София във връзка с избора на Сливенски митрополит, касирането на проведения на 18 февруари тази година епархийски избор за Сливенски митрополит е окончателно, обяви Старозагорският митрополит Киприан. Сега предлагам да чуем думите му и какво точно каза днес той.

Старозагорският митрополит Киприан: Съгласно чл. 89, ал. 2 от Устава на Българската православна църква – Българска патриаршия касирането на продадения на 18 февруари 2024 година епархийски избор за Сливенски митрополит е окончателно. След проведено  гласуването Светия Синод единодушно реши и възлага на Варненския и Великопреславски митрополит Йоан съгласно чл. 89, ал. 3 от Устава на Българската православна църква – Българска патриаршия да продължи да управлява Сливенска епархия в качеството си на наместник на овдовелия Сливенски епархийски престол и да проведе нов епархийски избор за Сливенски митрополит.

Светият Синод единодушно реши и възлага на Варненския и Великопреславски митрополит Йоан извършването на пълна финансово-административна ревизия на цялата Сливенска епархия, както и на имотното състояние на и поделенията в епархията. Възлага на Варненския и Великопреславски митрополит Йоан да извърши пълна проверка на списъците с епархийски избиратели дали отговарят на изискванията на чл. 102, чл. 103 във връзка с чл. 142 от Устава на Българската православна църква – Българска Патриаршия. И след проведено гласуване Светият Синод единодушно реши: определя, че Наредбата за избор на  епархийски митрополити, приета на заседанието на Светия Синод на 24 февруари 2024 година, Протокол № 3, пълен състав, е неприложима към този момент. Светият Синод определи наредбата за избор на епархийски митрополити да бъде препратена за разглеждане на следващия Църковен събор. Това са решенията на Светия Синод.


Репортер: Кога ще бъде изборът?

Старозагорският митрополит Киприан: Изборът ще бъде тогава, когато бъдат изпълнени тези неща.

Репортер: Няма определен месец, дата?

Старозагорският митрополит Киприан: По устав е след 3 месеца.

Доц. Нушев, показателен ли ще бъде този избор и решението, което чухме от Старозагорския митрополит Киприан?

Днешните решения, те са всъщност 3 решения, които са отнасят към три въпроса, свързани неразривно един с друг и с процедурата по избора за нов Сливенски митрополит. Едното решение е за касиране на този избор, следващото решение е за прилагането на новата Наредба за избиране на епархийски митрополит, и третото решение е за провеждане на нов епархийски избор. Според предходното решение от 26 февруари днес беше планирано да се извърши селекция на двама от достоизбираемите епископи от листата по новия правилник, по новия регламент на наредбата, а в утрешния ден да се проведе само от Светия Синод избор отново според тази нова наредба, след като е касиран извършеният епархийски избор. Показателно е това, че митрополитите очевидно са размислили, съобразили са се с редица обстоятелства, с протестите, с всеобщото мнение, че тази наредба не може да се приложи в хода на вече стартирала процедура по избор…

И във връзка с Устава на Българската православна църква може би.  

Именно. Т.е. показателно можем да кажем, че в момента Светият Синод отново се връща на позицията да приложи разпоредбите на Устава на Българската православна църква, които се отнасят до провеждането на избор, не остават на позицията да се приеме нова наредба, която един вид да премахне, да суспендира действието на устава. Т.е. това можем да кажем е една стъпка в правилна посока, защото другото би било много сериозно нарушение на устава и заплашващо въобще делегитимирането на избора, и създаващо нови проблеми. Така че в този пункт според мен решението е положително, а именно да се изпрати синодалната наредба, както то между впрочем е така винаги и в практиката, и в устава, и регламента на синодалните решения, когато се приема една наредба, тази наредба има временно действие, тя се приема по неотложност между две заседания, между две редовни заседания на Църковния събор, който би следвало да се свиква на всеки четири години, и тази наредба действа докато бъде определена като законна, т.е. бъде приета или бъде отхвърлена и отменена с решение на Църковния събор. Така че по въпроса на наредбата също имаме така едно положително решение, макар че видяхме, че пред Синодалната палата днес имаше много внушителен контрапротест, който издигна плакати и искания за приемане на наредбата, макар че тези присъстващи представители на Пловдивската митрополия се застъпваха за действието на наредбата, въпреки че както знаем, митрополит Николай предложи да бъдат отменени решенията от 24 февруари, т.е. Светия Синод да отмени както касирането, така и приетата наредба.

Да, и в двете неща.

В случая с решенията виждаме, че е замразено действието на наредбата и се спазва установеният каноничен ред да бъде разгледана тази наредба от Църковен събор. Касирането е първото решение, което води след себе си като първопричина всички останали решения за наредба или за повеждане в утрешния ден, както беше планирано на такъв някакъв извънреден избор. Касирането очевидно се приема от мнозинството митрополити като, така научаваме от официалния сайт, където е публикувано решението и както чухме от митрополит Киприан току-що, че "Против“ касирането са гласували само трима митрополити: Ловченският митрополит Гавраил, Неврокопският митрополит Серафим и Видинският митрополит Данаил…

Което какво означава и как се разчита на богословски език това, доц. Нушев?

Което значава, че Светия Синод след проведения епархийски избор или ако разглеждаме избора на митрополит като един двустепенен избор, който тръгва от епархията чрез епархийски избор от епархийски избиратели, които излъчват двама кандидати в избираеми епископи от предварително одобрения списък от Светия Синод, след това трябва да завърши този избор чрез потвърждаване, утвърждаване на този избор, като от двамата предложени кандидати Светият Синод извършва т.нар. каноничен избор, той определя един от двамата срещу чрез гласуване с мнозинство в Синодалния параклис "Св. Цар Борис Михаил Покръстител“ тук вече в Светия Синод. Това означава, че имаме така пореден митрополитски избор, който е касиран, както беше и изборът за Варненски Митрополит преди около 10 години, само че там нещата бяха малко по-различни. Там самите епархийски избиратели се възпротивиха на кандидатурата и на проведения избор и поискаха касиране, което с активното участие и съдействие на патриарх Неофит тогава, беше взето решението от Светия Синод. Тук имаме по-различен казус, по-различен случай.

Тук епархийските избиратели са си избрали свои така кандидат, който е предложен на Свития Синод, но пък Светия Синод, и то в отсъствието на патриарха, който председателства заседанията на Светия Симеон поради здравословните причини, които знаем, извършва чрез свое решение касирането, което вече показва едни разминавания между втория етап от избора, който трябва да бъде утвърждаване на вече извършения избор от епархийските избиратели.

Казусът предизвика така широк обществен отзвук -  имаше протест и контрапротест. Доц. Нушев, как очаквате да се развие ситуацията и възпрян ли беше един прецедент, както го определиха някои хора, които разглеждат въпросите и проблемите отблизо?

Ами ако имаме предвид наредбата, това наистина беше някакъв много краен вариант за решение и това наистина беше прецеден – в хода на стартирала процедура по избор да се промени самото изборно законодателство, защото това е Църковното изборно законодателство, т.е. да продължи избора по променена уредба за провеждане на избор, това нещо е преодоляното. Т.е.  тази опасност е преодоляна. Обаче касирането на избора, който пък вече не е прецедент, защото се е случвало и преди, е нещо, което вероятно няма да удовлетвори епархийските избиратели, защото пък виждаме, че в третото решение, което предписва повторно провеждане на цялата процедура по избор, т.е. тя сега отново да стартира с повторен епархийски избор, само че виждаме още две задачи са възложени на митрополит Йоан като временно…

Пълна проверка на списъците с избирателите дали отговарят на изискванията.

Да, пълна проверка на списъците с епархийски избиратели, което може да означава на някакъв опит тези недоволни епархийски избиратели, активни, протестиращи, и може би малко или да бъдат сплашени или пък ако се открие, че някой има нещо нередно в неговото така избиране или участие в списъка на епархийски издатели, да бъдат подменяни по някакъв начин с някой не толкова активни и така самостоятелно мислещи и борещи се за правата на епархийските избиратели. И другото е пълна финансова ревизия на цялата Сливенска епархия. Аз предполагам, че това е свързано с тези жалби за различни злоупотреби, които обаче се появиха на много късен етап, когато вече кандидатите бяха включени в листата, когато се беше провел самия избор. Т.е. за да не изглежда, че тези жалби и сигнали за нарушения се оповестяват тенденциозно като компромати срещу вече избрани кандидати. Вероятно тук също митрополитите са направили един анализ, че не е много правомерно когато един кандидат е избран от епархийските избиратели, вече на финала да се извадят някакви сигнали за злоупотреби и това нещо да послужи като причина за касиране на избора, защото уставът каза изрично, че причина за касиране на избора може да бъде само злоупотреба в провеждането на избора.