Двустранните отношения в областта на сигурността и отбраната обсъдиха на среща днес, 21 септември, министърът на отбраната Тодор Тагарев и Н. Пр. Андреа Икич-Бьом – посланик на Австрия в България.

Във фокуса на разговорите бяха въпроси, свързани с европейската политика по сигурност, подкрепата за Украйна и мерките за усилване на възпиращия и отбранителен потенциал на Източния фланг на НАТО. В този контекст бе обсъдено и изграждането на инфраструктура на нашата територия, необходима за нарастването до ниво бригада на многонационалната бойна група, включително взаимодействието между НАТО и ЕС за повишаване на военната мобилност. Акцент бе поставен и върху рисковете за сигурността в Черно море.

Министър Тагарев подчерта, че един от основните му приоритети е процесът на модернизация на Въоръжените сили и очерта напредъка по проектите.