Близо 10 милиона лева са възстановени за 100 % авансово платените през 2020 г. 22 милиона лева за изграждането на 24 физкултурни салона, от които са построени само два.

Вследствие на активните действия на екипа на министъра на младежта и спорта Димитър Илиев към днешна дата в резултат на доброволно възстановяване на средства от фирмите и на сключени съдебни спогодби в държавния бюджет са върнати посочените 10 милиона лева. За останалата сума ММС продължава да води съдебни дела, които към първи април 2024 г. са 11 на брой.

През 2020 г. Министерският съвет предоставя на ММС близо 25 милиона лева за изграждане и оборудване на физкултурни салони в училища.

След набързо възложени обществени поръчки, в резултат на които са сключени договори в нарушение на всички правила за добро финансово управление, са предоставени близо 22 милиона лева като 100-процентови аванси на фирми-изпълнители.

"За съжаление се изграждат само два физкултурни салона, а по останалите договори салони няма. Най-големите губещи в случая обаче са децата, които няма къде да спортуват“, подчерта министърът на младежта и спорта Димитър Илиев.