Днес на свое заседание ръководството на Сметната палата обсъди включването на одит на "Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов“ ЕАД в годишната програма на институцията за 2024 г.

До 17 часа днес в Сметната палата не е постъпил от Министерството на здравеопазването одитен доклад за "Пирогов“ ЕАД.