Замяната на руското ядрено гориво в АЕЦ "Козлодуй" с такова на "Уестингхаус" не е необоснована. Това каза пред "Фокус" Цанко Бачийски, председател на Агенцията за ядрено регулиране.

"В продължение на 9 месеца инспекторите на агенцията направиха много задълбочено и отговорно оценка на безопасността на горивото и смея да твърдя, че безопасността на американското гориво е обоснована. Оценката се базираше на утвърдени методики, на опита, който имаме, така че това твърдение ми се струва странно. Може би, ако има някакви по-сериозни аргументи бих искал да ги чуя, за да мога да ги коментирам. В момента това, което е направено ми дава основание да твърдя, че безопасността на горивото е съвсем обоснована", категоричен бе той.

Коментарът на председателя на Агенцията за ядрено регулиране идва, след като директорът на центъра "Атоминфо" Александър Уваров определи като "необоснована" замяната на руско ядрено гориво с чуждестранно в българската АЕЦ "Козлодуй".

По отношение на международната практика Цанко Бачийски каза, че тя може да бъде различна. "В случая подходът, който е избран за зареждане на 42 касети е основан изцяло на експлоатационния опит най-вече в украинските централи", каза шефът на Агенцията за ядрено регулиране.

Преходът

"Поетапният преход означава след първото зареждане да получим информация какво се е случило, да видим има ли някакви отклонения и притеснения, да бъдат обосновани съответните условия, които сме поставили - да бъдат отчетени. Едно от нещата, което наблюдаваме е разположението на касетите в активната зона още преди да започне експлоатацията на горивото и блока. В момента това, което виждаме показва, че руското гориво ще бъде по-натоварено от американското, така че не виждам някакви проблеми по отношение на механичната устойчивост на касетите. Разбира се, след първата кампания очакваме оценка на резултатите, за да можем да продължим нататък. Тоест след всяка кампания ще бъде извършен анализ, ще бъде направена оценка и въз основа на това ние ще разрешим следващите кампании", обясни Бачийски.

Политиката на Европейския съюз е да има възможност за диверсификация на горивото, тоест да разполага с различни източници. "Това не е само по отношения на България. И аз не виждам никаква политика в това - това е една нормална практика в целия свят - да бъдеш осигурен с гориво не само от един производител. Категорично мога да твърдя, че няма политическа намеса в работата на агенцията (бел. ред. Агенцията за ядрено регулиране). Мога да кажа, че съм приятно изненадан, въпреки цялата геополитическа обстановка - върху агенцията нито за момент не е оказван натиск да приеме друг тип гориво. Оценката беше осъществена изключително задълбочено, без никакво бързане, с наличния опит, който имам и с помощта на външни организации. Убеден съм, че няма пропуски в обосновката на безопасността, т.е. горивото може да бъде използвано безопасно", каза още Бачийски. 

Няма нищо лошо да имаме различни източници на гориво, подчерта той. "Ние сме готови като агенция да проверим и линцензираме всеки един тип гориво, който АЕЦ "Козлодуй" ще поиска да зареди в реакторите. Друг е въпросът - след оценката какъв ще бъде резултатът", поясни шефът на АЯР.

"Предимствата за България са икономически. Има възможност да се търсят по-изгодни условия", отбеляза той. 

"Твърденията, които са описани в материала са много общи, бих искал да има повече конкретика. В целия процес, който трае не само 9 месеца, а и много отдавна - още, когато беше взето решение за преход към друг тип гориво, очаквах всички заинтересовани да споделят притеснения. Това е нормалната практика в международната общност на ядрените регулатори. За толкова много време не се получи такава информация, че има някакви огромни проблеми с това гориво. Нито от украинска, нито от руска страна. Уважавам експертите на Русия, без тях не можем, но такива твърдения - най-общи, при положение, че за толкова години не получихме някаква информация за притеснение... Нещата са по-скоро реакция на това, че минаваме на друг тип гориво, който е различен от руското. Аз нямаше да издам разрешение, ако в резултат на оценката на безопасността на инспекторите на АЯР не се бяха получили резултати, които доказват, че няма проблеми с горивото. Преходът е поетапен, ако възникнат такива ситуации, при които да има отклонения - те ще бъдат овладяни. Това не е първият преход от един тип гориво на друг - за нас като страна и като агенция не е нещо по-различно. Аз не виждам никакви притеснения", каза Цанко Бачийски. 

Ще продължи експлоатацията на горивото с много внимателно наблюдение на неговото поведение, категорично заяви председателят на АЯР. "Културата на безопасност в АЕЦ "Козлодуй" е достатъчно висока, така че няма никаква опасност за хората. Ние, когато издавахме разрешение сме гледали не само поведението на горивото по време на нормална експлоатация, а и когато евентуално настъпи някаква авария - всичко показа, че няма проблеми", допълни той.