АЕЦ "Козлодуй" с отговор на запитване на "Фокус" във връзка със заведен иск от централата за непозволено увреждане с ответници Наталия Станчева и Йордана Кулинска.

"Фокус" публикува цялата позиция без редакторска намеса: 

В отговор на Ваше запитване във връзка със заведен иск от АЕЦ "Козлодуй" за непозволено увреждане с ответници Наталия Станчева и Йордана Кулинска, бихме искали да заявим следното:

Искът е заведен от предходното ръководство на АЕЦ "Козлодуй" през месец юли 2023 г. за недобросъвестно поведение, злоупотреба с права, разпространение на невярна информация и др.

Настоящото ръководство на АЕЦ "Козлодуй", след като се запознае и анализира всички обстоятелства около случая, ще вземе решение, гарантиращо законните интереси и репутацията на Дружеството, както и в съответствие с добрите практики във връзка с достъпа до информация.

В дейността си ръководството на АЕЦ "Козлодуй" убедено следва принципите на откритост и прозрачност и дълбоко уважава правото на служителите си и на гражданите да бъдат информирани.

Държим да Ви уверим, че всички дейности в АЕЦ "Козлодуй", включително законово изискваното медицинско наблюдение и медицинско осигуряване, се извършват при стриктно спазване на действащата в страната нормативна уредба.

Повече по темата може да чуете в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио "Фокус", което започва точно в 15 часа с водещ Ива Дойчинова.