Нуждата от дигитално обучение в България е много голяма. Според Индекса на Европейската комисия за навлизане на цифровите технологии в икономиката и в обществото България се нарежда на 26-то от 27 държави членки. Ние сме много изостанали. Това каза бившият министър на труда и социалната политика Иванка Шалапатова в предаването "Денят на фокус" на Радио "Фокус".

Сред основните предизвикателства на пазара на труда не само в България и в Европейския съюз, а в глобален план, е липсата на компетенции за справяне с бързия дигитален преход, със зеления преход и с навлизането на технологиите и на изкуствения интелект в нашето ежедневие. "От тази гледна точка неминуемо са успешни тези държавни администрации, които изключително бързо и адекватно насочат финансов ресурс и направят логистично много лесно всеки човек да има равен достъп до различни форми на обучение", посочи Шалапатова.

Министерство на труда и социалната политика от няколко години разработва Програма за безплатно дигитално обучение. Програмата се финансира по Плана за възстановяване и устойчивост, обясни бившият социален министър.

"До средата на 2026 г. е предвидено от програмата да се възползват околно 500 000 лица, които да бъдат обучени и сертифицирани. В  рамките на тази година би трябвало да се стигне целта от 200 000 безработни и заети лица, които са преминали обучение за придобиване на дигитални умения. Искрено се надявам, че това ще бъде факт. Виждам приемственост в тази политика от сегашния екип в служебния кабинет, което е важно. До средата на 2026 г. е предвидено и предоставяне на възможност 100 000 безработни и заети лица да се явят директно на изпит и да сертифицират дигиталните си умения без да са минавали задължително обученията, т.е. те могат да са ги придобили чрез неформално обучение и самостоятелно учене, но по този начин да ги сертифицират", обясни Шалапатова.

За включване в обучението за придобиване на дигитални умения лицата трябва да подадат електронна заявка в платформата на Агенцията по заетостта. "На сайта на Агенцията има ясно указание как всяко едно лице може да избере различни форми на обучение, дори обучителната организация. Могат да изберат дали присъствено или онлайн искат да участват", допълни експертът.

Само компетенциите, свързани с дигитализацията и зеления преход, обаче не са достатъчни, подчерта Иванка Шалапатова. "Трябва да инвестираме много повече средства за създаване на умения за критично мислене и анализиране на данни. За младите хора безопасното използване на дигиталните услуги и дигиталните технологии е изключително важно, както и защитата на нашите лични данни. Това са умения и компетенции, които наистина трябва да се изграждат", смята тя.

Бившият министър на труда и социалната политика заяви, че следващият редовен кабинет трябва да има постоянна и много по-активна политика за хората. Трябва да се завърши модернизацията на две ключови структури в Министерството – Агенцията за хората с увреждания и Агенцията за социално подпомагане. "Това са реформи, които изискват приемственост, последователност и много повече инвестиции. Трябва да бъде актуализирана политиката за децата и хората с увреждания, тъй като тя е изключително остаряла и много неадекватна", допълни Шалапатова.