Сумата от 40,7 млн. лв., за която на 20 май бе издадено Постановление 169 на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на министерствата на образованието, на здравеопазването, на земеделието и на околната среда и водите, днес, 23 май, вече е преведена по сметките на държавните университети, съобщиха от КНСБ.

Това е второто Постановление, с което се отпускат средства за увеличение на възнагражденията във висшето образование, след като синдикат “Висше образование и наука" към КНСБ алармира, че ръст през тази година няма и не се отпускат предвидените в бюджета средства. Първото Постановление – 168, бе от 16 май и е за 39 млн. лв.

В момента заедно с председателите на синдикалните организации се договарят и подписват анекси и споразумения за увеличение на заплатите към Колективните трудови договори, съобщиха от ВОН.

Разпределението на средствата бе обсъдено на заседание в МОН на 21 май.

Сумата от 39 млн. лв. по Постановлението на МС от 16 май се разпределя само за академичния състав. Парите са преведени към сметките на университетите на 20 май. Отпуснати са допълнително по 290 лв. за асистент, като със задна дата от 1 януари 2024 г. заплатата за най-ниската академична длъжност става 2100 лв. Също от началото на годината за всички останали длъжности увеличението е с 240 лв. В тези средства са включени процент за прослужено време и осигуровки за сметка на работодателя (Класът е изчислен на база средно 15 г. стаж за всички – 0 г. стаж за асистент, 5 г. за главен асистен, 10 г. за доцент, 15 г. за професор). 

Сумата от 40,7 млн. лв. по Постановлението от 20 май, се разпределя по следния начин:

– 5 830 000 лв. са за допълнителен ръст от по 50 лв. към увеличенията на гл. асистент, доцент,и професор от Постановлението от 16 май. По този начин и за тях вдигането на заплатите от 1 януари също вече е с по 290 лв.;

– 25,7 млн. лв. са за вдигане на възнагражденията на административния персонал с 12 процента от 01.01.2024 г. Увеличението е изчислено на база средната брутна работна заплата за неакадемичния състав в ДВУ – 1680 лв. за специалисти със средно образование и 1988 лв. за специалисти с висше образование.

Взето бе решение сумата от 25,7 млн. лв. да бъде разпределена по равно между всички работещи в административно-техническия и помощен персонал.