Голяма част от пловдивските университети се включват в протестните действия срещу намаленото финансиране на българското висше образование, видя Plovdiv24.bg.

Държавни висши учебни заведение няма да отворят врати през днешния ден за учебни занятия. Университетите имат официални съобщения, свързани с протеста, на официалните си сайтове. 

От публичната информация на Медицински университет Пловдив разбираме, че единствено днес ще се провеждат мероприятия с неотложен характер, като държавни изпити, заседания и т.н. Те ще се осъществят по предварително изготвен график.

В Аграрния университет Пловдив ще присъства само академичният и неакадемичният състав. 

АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" Пловдив се присъединява към справедливото недоволство на висшите училища.

Официално от Министерски съвет към днешна дата

Близо 80 млн. лв. допълнително за възнагражденията в държавните висши училища осигурява служебният кабинет. Двете постановления за отпускане на средствата, за които премиерът Димитър Главчев пое ангажимент през изминалата седмица пред Съвета на ректорите и синдикатите, са вече приети от МС. 

Още в петък полагащите се 39 млн. лв. допълнително финансиране за увеличение на възнагражденията на академичния състав в държавните висши училища са наредени от МОН по сметките на университетите. Това ще даде възможност минималната заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища да се увеличи с 290 лв. – от 1 810 лв. на 2 100 лв.

Повишението ще обхване 33 държавни висши училища с 2 086 асистенти и всички останали преподаватели, заемащи академични длъжности в тях. То ще допринесе за привличането и задържането на млади преподаватели и тяхното развитие в академичната кариера. Средствата са разчетени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г., поради което на настоящия етап няма пречка да се реализира увеличение на възнагражденията на академичния състав от 1 януари 2024 година.

Допълнителни 40,7 млн. лв. ще отпусне служебното правителство за увеличаване на възнагражденията в системата. По-голямата част ще бъде насочена към администрацията на висшите училища, ще бъдат предвидени също средства за преодоляване на диспропорции във възнагражденията на академичния състав, както и за стипендии на докторанти. Утре на среща на МОН с представители на Съвета на ректорите и синдикатите предстои да бъде обсъдено точното разпределение на тези средства между университетите.